W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niżej wymienionych strony internetowych: http://kmpspruda.pl/

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 10.12.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2024 r.

Data ostatniego przeglądu: 31.03.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia: Ustawy nie stosuje się do multimediów zamieszczonych przed 23 września 2020 roku oraz treści, które nie zostały wytworzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Treści niedostępne:
Część zamieszczonych na stronie publikacji w formacie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo. Dotyczy to sprawozdań finansowych wygenerowanych przez posiadane oprogramowanie.
Witryna nie umożliwia zmiany rozmiaru czcionki i odstępów między wierszami i znakami, a także zmiany kontrastu.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej będzie dążyć do zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wewnętrznej.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest st. kpt. Maciej Małczakmaciej.malczak@kmpspruda.pl lub telefonicznie do Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej, telefon: 47 8517300

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i wejście do budynku:

Do budynków Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej możliwy jest bezpośredni dojazd z ulicy Piotra Niedurnego, z której znajduje się wejście do obiektu. Teren komendy stanowi budynek wolnostojący, przed którym zlokalizowany jest parking zewnętrzny dostępny dla pracowników oraz interesantów. Na terenie parkingu znajdują się 2 miejsca do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Toalety:

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

W budynku znajduje się winda, którą można się dostać do wszystkich sekcji komendy oraz do sekretariatu i gabinetu Komendanta.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:

Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem:

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych:

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi:

Brak udogodnień.

Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_.pdf 0.29MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej cyfrowo
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_w​_formie​_dostępnej​_cyfrowo.pdf 0.13MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_rok​_2021​_r​_w​_KM​_PSP​_w​_Rudzie​_Śląskiej.pdf 0.37MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 r.
PD​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2021​_r.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 06:47 st. kpt. Mariusz Kita
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Maciej Małczak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 15.0 29.03.2024 13:20 st. kpt. Maciej Małczak
Deklaracja dostępności 14.0 24.03.2024 18:17 st. kpt. Maciej Małczak
Deklaracja dostępności 13.0 07.04.2023 09:07 st. kpt. Maciej Małczak
Deklaracja dostępności 12.0 09.11.2022 12:34 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 11.0 05.09.2022 17:50 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 10.0 28.03.2022 14:34 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 9.0 23.09.2021 10:39 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 8.0 23.09.2021 10:36 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 7.0 31.03.2021 14:48 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 6.0 31.03.2021 14:13 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 5.0 16.03.2021 13:50 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 4.0 16.03.2021 13:38 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 3.0 26.02.2021 14:51 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 2.0 09.12.2020 22:15 st. kpt. Mariusz Kita
Deklaracja dostępności 1.0 08.12.2020 06:47 st. kpt. Mariusz Kita

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}