W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!

W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji zostały wstrzymane do odwołania! Skargi, wnioski i petycje można przekazywać zarówno za pośrednictwem: tradycyjnej poczty, korespondencji elektronicznej lub przy wykorzystaniu adresu e-mail.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach lub upoważniony Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.00 - 15.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego tel. 46 833 24 66

Skargi/wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach, Al. Rataja 4, 96-100 Skierniewice
– osobiście w sekretariacie KM PSP w Skierniewicach, Al. Rataja 4, 96-100 Skierniewice w godzinach 7:30-15:30
– za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
 za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kmpsp17@straz.lodz.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr 46 832 57 62
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z sekretariatem KM PSP w Skierniewicach, Al. Rataja 4, 96-100 Skierniewice w godzinach 7:30-15:30

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 10:54 Bartłomiej Wójcik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
kpt. Bartłomiej Wójcik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 26.11.2020 10:54 Bartłomiej Wójcik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}