W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informację o zakładach zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Zgodnie z art. 261a Ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2013r. poz. 1232

z późniejszymi zmianami („Ustawa POŚ”) Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria”

S.A. (WZK) będąc zakładem zakwalifikowanym jako zakład o zwiększonym ryzyku

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zamieszcza poniżej informacje dotyczące

przeciwdziałaniu awariom przemysłowym.

 

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

ul. Karkonoska 9,

58-305 Wałbrzych

Telefon: +48/ 74 888 06 00 

Fax: +48/ 74 888 06 04

e-mail: zarzad@wzkvictoria.pl

NIP: 886-000-01-91,

NIP UE: PL 8860000191

REGON: 000025780

KRS: 0000056561

 

Skład Zarządu:

Wojciech Maj – prezes zarządu;

Wojciech Małolepszy – członek zarządu do spraw operacyjnych;

Mariusz Fedko – członek zarządu do spraw finansowych;

 

2. Opis działalności zakładu:

Przedmiotem działania WZK jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

produkcji oraz sprzedaży koksu odlewniczego, głównie koksu odlewniczego KĘSY IS o

granulacji +100.

 

3. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. zostały zaliczone do zakładów o

zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej („ZZR”) na bazie

wyliczeń i analiz dokonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.

29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których

znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym

ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

WZK dokonała zgłoszenia zakładu w myśl art. 250 ust.1 Ustawy POŚ do Komendy

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu i do Wojewódzkiego Inspektora

Ochrony Środowiska we Wrocławiu delegatura w Wałbrzychu oraz przekazała tym

organom Program Zapobiegania Awariom.

{"register":{"columns":[]}}