W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zaświadczenie o interwencji

Zasady wydawania zaświadczenia z interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

Aby, uzyskać zaświadczenie należy:
1. Dokonać wpłaty na poniższy numer rachunku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
Bank Millenium 
51 1160 2202 0000 0004 9251 5252


Za wydanie zaświadczeń pobierana jest opłata 17,00 zł.

1. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek PSP. Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie KM PSP w Wałbrzychu ul Ogrodowa 20 oraz
w załączniku.
2. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej dostarczyć:
• osobiście do KM PSP w Wałbrzychu ul Ogrodowa 20
• listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych

Zaświadczenia wydawane z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168
z późniejszymi zmianami).
Informacje dotyczące opłaty skarbowej związanej z wydaniem zaświadczenia.
Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635  z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
Zgodnie z powyższymi regulacjami:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

Materiały

wniosek o zaświadczenie z interwencji straży
wniosek​_z​_interwencji.pdf 0.40MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.09.2021 10:34 Dariusz Bryk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. ogn. Dariusz Bryk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zaświadczenie o interwencji 1.0 11.09.2021 10:34 Dariusz Bryk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}