W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 14.30 - 16.30), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego tel. 74 88 77 200.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno - Kadrowa           
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy 74 88 77 207, 74 88 77 271

Skargi/wnioski można składać:

listownie na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych

osobiście w Sekretariacie Komendy Miejskiej PSP przy ul. Ogrodowa 20 w godz. 7.30-15.30

za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej https://epuap.gov.pl/

za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@straz.walbrzych.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”

faxem na nr 74 88 77 291

ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcja Organizacyjno- Kadrowa pod nr tel. 74 88 77 207, 74 88 77 271

Ważne!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.06.2021 11:19 Dariusz Bryk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. ogn. Dariusz Bryk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 15.06.2021 11:19 Dariusz Bryk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}