W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne dla pewnej grupy odbiorców. Główną przyczyną może być fakt, że zostały one sporządzone/opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej bądź też pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim braku napisów lub audiodeskrypcji pod niektórymi filmami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Nowak.
 • E-mail: j.nowak@warszawa-straz.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy
 • Adres: ul. Polna 1, 00-622 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@warszawa-straz.pl
 • Telefon: 22 596 73 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa

Gmach komendy nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście, w ścisłym centrum Warszawy, otoczony ulicami: Polną, Boya-Żeleńskiego i pl. Unii Lubelskiej.

Do komendy można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest metrem linią M1 – przystanek: Politechnika, tramwajem 4, 10, 14, 15, 18, 35 – przystanek: pl. Unii Lubelskiej 05  lub autobusem 131, 138, 222, 501, 519, 522 – przystanek: pl. Unii Lubelskiej 01, 02, 04.

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Komendy, które usytuowane jest od strony pl. Unii Lubelskiej. Po obydwu stronach ulicy znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Wydzielone i wyznaczone dwa miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się po przeciwległej stronie ul. Polnej w pobliżu komendy.

Drzwi wejściowe do gmachu są nieprzystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Komendy przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (22) 596-73-00.

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się Kancelaria. Można w niej uzyskać niezbędne informacje oraz złożyć dokumenty. W kancelarii znajduje się przenośna pętla indukcyjna, wspierająca komunikację z osobami słabosłyszącymi. W Komendzie Miejskiej PSP obowiązuje zasada, że funkcjonariusze i pracownicy osobiście odbierają z recepcji umówionych gości i klientów urzędu.
Dalsze przejście osób poruszających się na wózku nie jest możliwe z uwagi na bariery architektoniczne w postaci schodów i windy nieprzystosowanej do osób niepełnosprawnych.
W budynku winda wyposażona jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety w komendzie nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.
 

Materiały

Raport o stanie dostępu do informacji publicznej
Raport​_dostępności​_31032021.pdf 0.06MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_lata​_2023-2024.docx 0.01MB
Tekst łatwy do czytania KM PSP m.st. Warszawy
ETR​_KM​_PSP​_mst​_Warszawy.pdf 0.25MB
Tekst odczytywalny maszynowo KM PSP m.st. Warszawy
Tekst​_odczytywalny​_maszynowo​_KM​_PSP​_mst​_Warszawy.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.04.2021 09:38 st. kpt. Kacper Papis
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 11.0 31.03.2024 23:05 mł. kpt. Jakub Nowak
Deklaracja dostępności 10.0 31.03.2023 13:13 mł. kpt. Jakub Nowak
Deklaracja dostępności 9.0 31.03.2023 12:35 mł. kpt. Jakub Nowak
Deklaracja dostępności 8.0 31.03.2023 12:34 mł. kpt. Jakub Nowak
Deklaracja dostępności 7.0 27.06.2022 14:36 mł. kpt. Jakub Nowak
Deklaracja dostępności 6.0 24.06.2022 09:17 mł. kpt. Jakub Nowak
Deklaracja dostępności 5.0 12.04.2022 09:32 st. kpt. Kacper Papis
Deklaracja dostępności 4.0 04.11.2021 10:48 st. kpt. Kacper Papis
Deklaracja dostępności 3.0 03.11.2021 09:16 st. kpt. Kacper Papis
Deklaracja dostępności 2.0 01.04.2021 14:14 st. kpt. Kacper Papis
Deklaracja dostępności 1.0 01.04.2021 09:38 st. kpt. Kacper Papis

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}