W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Do pobrania, pliki, wzory pism

Materiały

Informacje dotyczące opłat skarbowych związanych z wydawaniem zaświadczeń
Informacja​_dotycząca​_uzyskania​_zaświadczenia​_o​_działaniach​_ratowniczych​_straży​_pożarnej​_poprawione.pdf 0.32MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych straży pożarnej
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia.pdf 0.33MB
Informacja dotycząca przekazania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu
informacja​_instrukcja​_bezpieczenstwa​_pozarowego2023.pdf 0.20MB
Informacje dotyczące uzgodnienia podłączenia urządzenia ssp obiektu z obiektem straży pożarnej
ssp.zip 11.72MB
Zawiadomienie o praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji
Zawiadomienie​_o​_praktycznym​_sprawdzeniu​_warunków​_ewakaucji​_2020.pdf 0.19MB
O wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
wniosek​_o​_opinię​_PSP​_dot​_imprez​_masowych​_2020.pdf 0.24MB
O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
wniosek​_o​_opinię​_PSP​_dot​_publicznych​_przedszkoli​_pl​_oświat​_2020.pdf 0.17MB
O wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla niepublicznego przedszkola/ szkoły/ placówki oświatowej
wniosek​_o​_opinię​_PSP​_dot​_niepublicznych​_przedszkoli​_​_szkoły​_pl​_oświat2020.pdf 0.17MB
O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 marca 2011 r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
wniosek​_o​_opinię​_PSP​_dot​_żłobków​_i​_klubów​_dziecięcych​_2020.pdf 0.16MB
O wydanie zaświadczenia w trybie art. 14. ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego dotyczącą spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
wniosek​_o​_zaświadczenie​_PSP​_dla​_obieków​_w​_których​_przechowuje​_się​_materiały​_wybuchowe​_2020.pdf 0.19MB
O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są widoczne usługi hotelarskie dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
wniosek​_o​_opinię​_PSP​_dot​_obiektów​_hotelarskich​_2020.pdf 0.17MB
O wydanie opinii zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2019 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dotyczącej spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
wniosek​_o​_opinię​_PSP​_dotplacówek​_wsparcia​_dziennego​_pieczy​_zast​_2020.pdf 0.16MB
O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania dotyczącą spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
wniosek​_o​_opinię​_PSP​_dot​_punktów​_przedszkolnych​_i​_zespołów​_wychowania​_przedszkolnego​_2020.pdf 0.17MB
O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
wniosek​_o​_opinię​_PSP​_dot​_obiektów​_przeznaczonych​_na​_wypoczynek​_dla​_dzieci​_2020.pdf 0.17MB
O wydanie zaświadczenia w trybie art. 17. ust. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dotyczącego spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
wniosek​_o​_zaświadczenie​_PSP​_do​_działalności​_gospodarczej​_w​_zakresie​_wytwarzania​_2020.pdf 0.16MB
Zawiadomienie w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o zakończenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
Zawiadomienie​_w​_trybie​_art​_56​_ustawy​_z​_dnia​_7​_lipca​_1994​_r​_Prawo​_Budowlane​_2020.pdf 0.18MB
Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
Wniosek​_o​_przyznanie​_świadczenia​_ratowniczego.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}