W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Obowiązek Informacyjny Administratora

Prawo do ochrony prawnej życia prywatnego stanowi jedno z podstawowych praw i wolności osoby fizycznej. Zapewnienie najwyższego standardu ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo istotne i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni i efektywny poziom ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. W-wy,
  (00-622 Warszawa, ul. Polna 1, tel: 22 5967300 fax: 22 596 78 00, e-mail: sekretariatkm@warszawa-straz.pl).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. W-wy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: 
  (00-622 Warszawa, ul. Polna 1, kontakt e-mail: dpo@warszawa-straz.pl, tel. 22 596-75-71).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzeniu działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Materiały

Treść uzgodnienia o współadministrowaniem danymi osobowymi
Treść​_uzgodnienia​_o​_wspoladministrowanie.pdf 0.79MB
Klauzula informacyjna danych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych
1​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_przyjmowania​_zgloszen​_oraz​_.doc 0.03MB
Klauzula informacyjna ruchu interesantów w obiektach KM PSP m.st. W-wy
2​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_ruch​_interesantow​_w​_obiekt.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych „odbiorowych”
3​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_prowadzenia​_czynnosci​_kontrolno.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna przetargów
4​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_zamowien​_publicznych.doc 0.04MB
Klauzula informacyjna rekrutacji
5​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_naboru​_do​_sluzby​_lub​_pracy.doc 0.03MB
Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach
6​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_monitoringu​_wizyjnego.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna postępowania administracyjnego i czynności urzędowych
7​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dot​_postepowania​_administracyjnego​_i​_czynnosci​_urzedowych.docx 0.02MB
KLAUZULA INFORMACYJNA dla uczestników pikniku - uroczystości promujących PSP
8​_KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_dla​_uczestników​_pikniku​_-​_uroczystości​_promujacych​_PSP.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.01.2021 12:13 st. kpt. Kacper Papis
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych (RODO) 3.0 02.06.2022 14:45 mł. kpt. Jakub Nowak
Ochrona danych osobowych (RODO) 2.0 15.03.2021 09:31 mł. asp. Marcin Klecz
Ochrona danych osobowych (RODO) 1.0 19.01.2021 12:13 st. kpt. Kacper Papis

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}