W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie..

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą wystąpić sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne cyfrowo z następujących przyczyn:

 • pochodzą z różnych źródeł, gdzie opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • część plików edytowalnych może nie posiadać odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie mapy są wyłączone z zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogdan Biedka.
 • E-mail: b.biedka@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 603860226

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
 • Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów
 • E-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 134341141

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie znajduje się po lewej stronie budynku – patrząc na budynek (od strony wschodniej - frontowej).
Na placu manewrowym przed budynkiem jest wydzielone jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób o szczególnych potrzebach.
Plac przed wejściem głównym do budynku jest oświetlony, do wejścia głównego prowadzą schody nie przystosowane dla osób o szczególnych potrzebach.
Przed schodami wejścia głównego znajduje się oznakowany i opisany przycisk dla osób o szczególnych potrzebach. Użycie przycisku wzywa służbę dyżurną, która podejdzie i udzieli indywidualnej pomocy w wejściu do budynku. 
Służba dyżurna pomaga w dotarciu osoby ze szczególnymi potrzebami do pomieszczenia służbowego nr 17 (świetlica) na parterze budynku, gdzie będzie możliwa pomoc (funkcjonariusza) pracownika merytorycznego w danej sprawie. Po załatwieniu sprawy służba dyżurna pomaga w wyjściu na zewnątrz osobie ze szczególnymi potrzebami.
W budynku komendy nie ma wind.
W budynku komendy brak jest dostosowań architektonicznych takich jak: platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Przewiduje się wejście osób z psem przewodnikiem.
W tutejszej komendzie brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 12:50 mł. bryg. Bogdan Biedka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kwatermistrzowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 03.03.2023 11:38 mł. bryg. Bogdan Biedka
Deklaracja dostępności 3.0 02.03.2022 10:41 mł. bryg. Bogdan Biedka
Deklaracja dostępności 2.0 16.02.2021 11:28 mł. bryg. Bogdan Biedka
Deklaracja dostępności 1.0 25.11.2020 12:50 mł. bryg. Bogdan Biedka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}