W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Obszary działania Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży

 Ogólna charakterystyka powiatu

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w wymiarze powiatowym jest organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu.

System ten uzupełnia łącznie 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrg. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje 15 jednostek OSP spoza KSRG, które wspomagają działalność ratowniczo-gaśniczą.

 

Charakterystyka powiatu

Powiat chodzieski położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie leży na Wysoczyźnie Chodzieskiej oraz na skraju środkowej pradoliny Noteci.

Jest jednym z mniejszych powiatów województwa, w jego skład wchodzi 5 gmin. Dokładne dane dotyczące powierzchni i zaludnienia przedstawia poniższa tabela (stan na 2018 r. - www.stat.gov.pl).

Dane statystyczne powiatu

Lp.

Nazwa jednostki

organizacyjnej

Powierzchnia

[km2]

Ludność

Gęstość zaludnienia

[os./km2]

1.

Miasto i Gmina Margonin

123

6 468

53

2.

Miasto i Gmina Szamocin

127

7 508

59

3.

Miasto Chodzież

13

18 684

1 463

4.

Gmina Chodzież

213

6 067

28

5.

Gmina Budzyń

209

8 502

41

 

RAZEM POWIAT

685,0

47 229

69

 

Charakterystyka geograficzna determinuje w znacznym stopniu profil działalności gospodarczej prowadzonej na terenie powiatu. Powiat chodzieski nie posiada rozwiniętego przemysłu, działalność gospodarczą prowadzi 3 242 podmiotów (na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej). Ma charakter rolniczo-turystyczny. W/w czynniki powodują, że mniejszy wpływ na charakter występujących zdarzeń i zagrożeń (zarówno ilościowy jak i jakościowy) ma dynamiczny rozwój cywilizacyjny. Udział ilościowy zdarzeń z substancjami chemicznymi, promieniotwórczymi, zdarzeń w obiektach przemysłowych itp., jest stosunkowo niewielki. Znaczne zagrożenie niesie jednak ze sobą wzrost liczby pojazdów, zarówno rejestrowanych na terenie powiatu, jak i poruszających się po trasach komunikacyjnych przebiegających przez jego teren.

Zagrożenie pożarowe na terenie powiatu, wynika w głównej mierze z jego rolniczego charakteru:

  • ponad 37 tys. ha użytków rolnych,
  • około 3130 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz rozległych kompleksów leśnych.

Obszary leśne stanowią zasoby administrowane przez nadleśnictwa: Podanin, Durowo i Sarbia. Lasy zajmują 235,7 km2 powierzchni, co stanowi 34,5 % powierzchni ogólnej.

{"register":{"columns":[]}}