W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Szkolenia OSP

Wznowienie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”- aktualizacja 09.11.2021r.

Organizacja egzaminu praktycznego w dniu 13.11.2021 r.  - sobota

  • godz. 9:00 grupa 1 i grupa 2
  • godz. 10:00 grupa 3

 

PODZIAŁ NA GRUPY:

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

Budzyń

Milcz

Heliodorowo

Podstolice

Chodzież

Laskowo

Prosna

Próchnowo

lipa Góra

Sokołowo Budzyńskie

 

Lipa Nowy Dwór

Wyszyny

 

Szamocin


 

Do egzaminu zostaja dopuszczone osoby, które utrzymały frekwencje powyzej 80 %, zaliczony egzamin teoretyczny i test komory dymowej:

 

Nr z listy obecności

Jednostka Ocena teoria Komora    

1

Lipa Góra zaliczył(a) zaliczył(a)    

2

Próchnowo nie zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

3

Prosna zaliczył(a) zaliczył(a)    

4

Wyszyny zaliczył(a) zaliczył(a)    

5

Szamocin zaliczył(a) zaliczył(a)    

6

Podstolice zaliczył(a) zaliczył(a)    

7

Prosna nie zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

8

Prosna zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

9

Chodzież zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

10

Szamocin nie zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

11

Chodzież zaliczył(a) zaliczył(a)    

12

Heliodorowo zaliczył(a) zaliczył(a)    

13

Chodzież zaliczył(a) zaliczył(a)    

14

Sokołowo Budzyńskie nie zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

15

Milcz zaliczył(a) zaliczył(a)    

16

Chodzież nie zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

17

Próchnowo zaliczył(a) zaliczył(a)    

18

Chodzież nie zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

19

Chodzież zaliczył(a) zaliczył(a)    

20

Sokołowo Budzyńskie zaliczył(a) zaliczył(a)    

21

Lipa-Nowy Dwór zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

22

Wyszyny nie zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

23

Laskowo nie zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

24

Budzyń zaliczył(a) zaliczył(a)    

25

Szamocin zaliczył(a) zaliczył(a)    

26

Szamocin nie zaliczył(a) nie zaliczył(a)    

 

Realizacja zajęć

 

13.11.2021 -sobota

 

P

38.

Egzamin

 

P

38.

Egzamin

 

P

38.

Egzamin

 

P

38.

Egzamin

 

 

 

 

 

INFORMACJE WSTĘPNE

11 września 2020 r. rozpoczynamy „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”, obejmujące 126 godzin dydaktycznych (w tym 59 godzin teorii i 67 godzin praktyki). Zajęcia odbywać się będą w większości na terenie KP PSP w Chodzieży, ul. Marcinkowsiego 6  lub w miejscach wyznaczonych przez instruktorów. Zajęcia praktyczne w komorze dymowej odbędą się w JRG nr 2 w Pile, ul. Lelewela 31.

W dniu 10 września br. (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się w tut. Komendzie spotkanie organizacyjne, gdzie zostaną przedstawione szczegóły szkolenia. Zajęcia odbywać się będą w piątki od godz. 17:00 i soboty od godz. 9:00, przez kolejne tygodnie, które planujemy zakończyć 7 listopada br.

Podczas Szkolenia praktycznego obowiązuje ubranie bojowe (ubranie specjalne, buty specjalne, hełm, rękawice).

Druhowie, którzy pragną przystąpić do szkolenia, część teoretyczną realizują sami za pomocą e-learningu oraz korzystając z wiedzy i doświadczenia naczelników własnych OSP. Do przyswojenia wymagane są prezentacje z działów: Szkolenie podstawowe cz. I, Szkolenie podstawowe cz. II, Ratownictwo techniczne, Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP, które dostępne są na stronie http://platforma.wint.pl/ po wcześniejszej rejestracji. W razie problemów z logowaniem proszę o kontakt z mł. kpt. Arturem Binkowskim tel. 47 771 70 04, e-mail: artur.binkowski@psp.wlkp.pl. Poniżej umieszczona jest listę tematów jakie należy zrealizować w procesie samokształcenia.

Po ukończeniu samokształcenia planujemy przeprowadzić egzamin z części teoretycznej dnia 16 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży. Tematykę do samodzielnej realizacji należy potraktować sumiennie, gdyż do części teoretycznej egzaminu zostaną dopuszczeni słuchacze, którzy zaliczyli co najmniej 80% materiału edukacyjnego objętego programem zamieszczonym na platformie edukacyjnej i w dniu egzaminu posiadają wydruk raportu”.

Na zakończenie szkolenia odbędzie się egzamin praktyczny, do którego zostaną dopuszczeni druhowie, którzy:

  1. uczestniczyli w co najmniej 80% jednostek lekcyjnych zajęć praktycznych objętych programem,
  2. otrzymali zaliczenia z części teoretycznej egzaminu,
  3. przejdą ćwiczenia praktyczne w komorze dymowej z wynikiem pozytywnym (test wydolnościowy i ćwiczenie).

Skierowania na szkolenie (wypełnionych w całości wg załączonego wzoru) oraz kserokopię badań lekarskich, należy dostarczyć ostatecznie do dnia 11 września br.

W szkoleniu może uczestniczyć max. 40 osób. Kierowani na w/w szkolenie muszą być w wieku 18 – 65 lat, (osoby, które do dnia 11 września 2020 r. nie ukończyły 18 lat, nie mogą być przyjęte na szkolenie).

L.p.

Temat

Liczba godzin

1.

Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności

2

2.

Służba wewnętrzna. Musztra

1

3.

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

2

4.

Sprzęt i armatura do podawania wody i piany

2

5.

Drabiny pożarnicze przenośne

1

6.

Ratowniczy sprzęt mechaniczny 

2

7.

Ubrania ochronne

1

8.

Agregaty prądotwórcze i oddymiające

1

9.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

2

10.

Podstawy fizykochemii spalania

2

11.

Spalanie wybuchowe

2

12.

Pożar i jego rozwój

2

13.

Materiały niebezpieczne

1

14.

Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty

1

15.

Zadania strażaków w zastępie

1

16.

Podstawy organizacji akcji gaśniczej

1

17.

Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

1

18.

Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

1

19.

Formy działań gaśniczych

1

20.

Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych

2

21.

Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym

2

22.

Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

2

23.

Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny

1

24.

Budowa pojazdów samochodowych

2

25.

Ratownicze zestawy hydrauliczne

2

26.

Ratownicze zestawy pneumatyczne

2

27.

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

1

28.

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

2

29.

Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

1

30.

Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

2

31.

Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń

1

32.

Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

2

33.

Zjawisko powodzi

1

34.

Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi

3

35.

Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

1

36.

Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom  ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze

1

37.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

2

38.

Egzamin

2

 

Razem

59

{"register":{"columns":[]}}