W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Szkolenia OSP

PODZIAŁ NA GRUPY:

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

Budzyń

Milcz

Heliodorowo

Podstolice

Chodzież

Laskowo

Prosna

Próchnowo

lipa Góra

Sokołowo Budzyńskie

 

Lipa Nowy Dwór

Wyszyny

 

Szamocin

 

UWAGA! Ze wzgledu na znaczny wzrost zachorowań na COVID 19, szkolenie podstawowe strażaków OSP zostaje zawieszone do 30 listopada br.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

mł. kpt. Artur Binkowski

 

FREKWENCJA:

na dzień 22.09.

Nr z listy obecności

Obecność [%]

1

89%

2

67%

3

100%

4

100%

5

83%

6

94%

7

79%

8

89%

9

100%

10

94%

11

100%

12

100%

13

100%

14

67%

15

100%

16

67%

17

100%

18

100%

19

100%

20

83%

21

83%

22

92%

23

89%

24

100%

25

100%

26

83%

REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Data Godziny od - do Ilość godzin T/P Numer tematu Temat zajęć
11.09.2020  -piątek 17:00 17:45 P 2. Służba wewnętrzna. Musztra
17:50 18:35 P 2. Służba wewnętrzna. Musztra
18:40 19:25 P 3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
19:30 20:15 P 3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
20:20 21:05      
21:05 21:50      
12.09.2020 -sobota 9:00 9:45 P 8. Agregaty prądotwórcze i oddymiające
9:50 10:25 P 6. Ratowniczy sprzęt mechaniczny  
10:30 11:15 P 6. Ratowniczy sprzęt mechaniczny  
11:20 12:05 P 6. Ratowniczy sprzęt mechaniczny  
12:20 13:05 P 6. Ratowniczy sprzęt mechaniczny  
13:10 13:55 P 6. Ratowniczy sprzęt mechaniczny  
14:00 14:45 P 6. Ratowniczy sprzęt mechaniczny  
14:50 15:35      
       
       
Data Godziny od - do Ilość godzin T/P Numer tematu Temat zajęć
18.09.2020 -piątek 17:00 17:45 P 26. Ratownicze zestawy pneumatyczne
17:50 18:35 P 26. Ratownicze zestawy pneumatyczne
18:40 19:25 P 26. Ratownicze zestawy pneumatyczne
19:30 20:15 P 26. Ratownicze zestawy pneumatyczne
       
       
19.09.2020 -sobota 9:00 9:45 P 5. Drabiny pożarnicze przenośne
9:50 10:25 P 5. Drabiny pożarnicze przenośne
10:30 11:15 P 4. Sprzęt i armatura do podawania wody i piany
11:20 12:05 P 4. Sprzęt i armatura do podawania wody i piany
12:20 13:05 P 4. Sprzęt i armatura do podawania wody i piany
13:10 13:55 P 17. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych
14:00 14:45 P 17. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych
14:50 15:35      
       
       
Data Godziny od - do Ilość godzin T/P Numer tematu Temat zajęć
25.09.2020 -piątek 17:00 17:45 p 25. Ratownicze zestawy hydrauliczne
17:50 18:35 P 25. Ratownicze zestawy hydrauliczne
18:40 19:25 P 25. Ratownicze zestawy hydrauliczne
19:30 20:15 P 25. Ratownicze zestawy hydrauliczne
20:20 21:05      
21:05 21:50      
26.09.2020 -sobota 9:00 9:45 P 9. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
9:50 10:25 P 9. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
10:30 11:15 P 9. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
11:20 12:05 P 9. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
12:20 13:05 P 9. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
13:10 13:55 P 9. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
14:00 14:45 P 9. Sprzęt ochrony dróg oddechowych
14:50 15:35      
       
       

 

 

INFORMACJE WSTĘPNE

11 września 2020 r. rozpoczynamy „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”, obejmujące 126 godzin dydaktycznych (w tym 59 godzin teorii i 67 godzin praktyki). Zajęcia odbywać się będą w większości na terenie KP PSP w Chodzieży, ul. Marcinkowsiego 6  lub w miejscach wyznaczonych przez instruktorów. Zajęcia praktyczne w komorze dymowej odbędą się w JRG nr 2 w Pile, ul. Lelewela 31.

W dniu 10 września br. (czwartek) o godz. 17:00 odbędzie się w tut. Komendzie spotkanie organizacyjne, gdzie zostaną przedstawione szczegóły szkolenia. Zajęcia odbywać się będą w piątki od godz. 17:00 i soboty od godz. 9:00, przez kolejne tygodnie, które planujemy zakończyć 7 listopada br.

Podczas Szkolenia praktycznego obowiązuje ubranie bojowe (ubranie specjalne, buty specjalne, hełm, rękawice).

Druhowie, którzy pragną przystąpić do szkolenia, część teoretyczną realizują sami za pomocą e-learningu oraz korzystając z wiedzy i doświadczenia naczelników własnych OSP. Do przyswojenia wymagane są prezentacje z działów: Szkolenie podstawowe cz. I, Szkolenie podstawowe cz. II, Ratownictwo techniczne, Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP, które dostępne są na stronie http://platforma.wint.pl/ po wcześniejszej rejestracji. W razie problemów z logowaniem proszę o kontakt z mł. kpt. Arturem Binkowskim tel. 47 771 70 04, e-mail: artur.binkowski@psp.wlkp.pl. Poniżej umieszczona jest listę tematów jakie należy zrealizować w procesie samokształcenia.

Po ukończeniu samokształcenia planujemy przeprowadzić egzamin z części teoretycznej dnia 16 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży. Tematykę do samodzielnej realizacji należy potraktować sumiennie, gdyż do części teoretycznej egzaminu zostaną dopuszczeni słuchacze, którzy zaliczyli co najmniej 80% materiału edukacyjnego objętego programem zamieszczonym na platformie edukacyjnej i w dniu egzaminu posiadają wydruk raportu”.

Na zakończenie szkolenia odbędzie się egzamin praktyczny, do którego zostaną dopuszczeni druhowie, którzy:

  1. uczestniczyli w co najmniej 80% jednostek lekcyjnych zajęć praktycznych objętych programem,
  2. otrzymali zaliczenia z części teoretycznej egzaminu,
  3. przejdą ćwiczenia praktyczne w komorze dymowej z wynikiem pozytywnym (test wydolnościowy i ćwiczenie).

Skierowania na szkolenie (wypełnionych w całości wg załączonego wzoru) oraz kserokopię badań lekarskich, należy dostarczyć ostatecznie do dnia 11 września br.

W szkoleniu może uczestniczyć max. 40 osób. Kierowani na w/w szkolenie muszą być w wieku 18 – 65 lat, (osoby, które do dnia 11 września 2020 r. nie ukończyły 18 lat, nie mogą być przyjęte na szkolenie).

L.p.

Temat

Liczba godzin

1.

Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności

2

2.

Służba wewnętrzna. Musztra

1

3.

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

2

4.

Sprzęt i armatura do podawania wody i piany

2

5.

Drabiny pożarnicze przenośne

1

6.

Ratowniczy sprzęt mechaniczny 

2

7.

Ubrania ochronne

1

8.

Agregaty prądotwórcze i oddymiające

1

9.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

2

10.

Podstawy fizykochemii spalania

2

11.

Spalanie wybuchowe

2

12.

Pożar i jego rozwój

2

13.

Materiały niebezpieczne

1

14.

Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty

1

15.

Zadania strażaków w zastępie

1

16.

Podstawy organizacji akcji gaśniczej

1

17.

Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

1

18.

Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

1

19.

Formy działań gaśniczych

1

20.

Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych

2

21.

Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym

2

22.

Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

2

23.

Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny

1

24.

Budowa pojazdów samochodowych

2

25.

Ratownicze zestawy hydrauliczne

2

26.

Ratownicze zestawy pneumatyczne

2

27.

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

1

28.

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

2

29.

Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

1

30.

Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

2

31.

Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń

1

32.

Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

2

33.

Zjawisko powodzi

1

34.

Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi

3

35.

Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

1

36.

Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom  ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze

1

37.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

2

38.

Egzamin

2

 

Razem

59