W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zaświadczenie o interwencji straży pożarnej

Zaświadczenie o interwencji PSP

W celu uzyskania zaświadczenia należy:

  1. Dokonać wpłaty w wysokości 17 zł na rachunek bankowy:

Urzędu Miasta Chodzież, ul. Paderewskiego 2,

97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

Tytułem: „Za wydanie zaświadczenia z interwencji jednostek PSP”.

  1. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek PSP- wzór wniosku do pobrania w sekretariacie KP PSP lub na stronie internetowej KP PSP w Chodzieży.
  2. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej dostarczyć:

- osobiście w KP PSP w Chodzieży, ul. Marcinkowskiego 6 (sekretariat),

- na e-mail: kppspchodziez@psp.wlkp.pl,

-  ePUAP: /KPPSPChodziez/skrytka

- listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży, ul. Marcinkowskiego 6, 64-800 Chodzież.

 

Zaświadczenia wysyłane są w polskiej placówce operatora pocztowego, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. rok 2017 poz. 1257).

 

Informacje dotyczące opłat skarbowych związanych wydawaniem zaświadczeń

Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 1827, ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. rok 2007 nr 187 poz. 1330).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w.

Obowiązek zapłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż wciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia o interwencji jednostek PSP.

Zaświadczenie o interwencji jednostek PSP, wydaje się w 1 egzemplarzu.

Materiały

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o interwencji Państwowej Straży Pożarnej
WNIOSEK​_o​_interwencji​_strazy​_pozarnej.doc 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}