W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Materiały szkoleniowe OSP

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Celem szkolenia jest przygotowania członków OSP do:

  1. nabycia wiedzy i umiejetności przez członków OSP do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych , w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
  2. sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
  3. sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowcyh czynności podczas powodzi;
  4. prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF PSP;
  5. kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Materiały

Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP
1​_Program​_szkolenia​_podstawowego​_strażaków​_ratowników​_OSP​_-​_2015.pdf 7.43MB
T1 Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej
T1​_Struktura​_i​_organizacja​_ochrony​_przeciwpożarowej.pptx 0.90MB
T2 Służba wewnętrzna. Musztra
T2​_Służba​_wewnętrzna​_Musztra.pptx 2.45MB
T3 Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
T3​_Sprzęt​_ratowniczy​_i​_podręczny​_sprzęt​_gaśniczy.pptx 7.95MB
T4 Sprzęt i armatura do podawania wody i piany
T4​_Sprzęt​_i​_armatura​_do​_podawania​_wody​_i​_piany.pptx 24.78MB
T5 Drabiny pożarnicze przenośne
T5​_Drabiny​_pożarnicze​_przenośne.pptx 13.09MB
T6 Ratowniczy sprzęt mechaniczny
T6​_Ratowniczy​_sprzęt​_mechaniczny.pdf 2.98MB
T7 Ubrania ochronne
T7​_Ubrania​_ochronne.ppt 3.18MB
T8 Agregaty prądotwórcze i oddymiające
T8​_Agregaty​_prądotwórcze​_i​_oddymiające.pptx 3.57MB
T9 Sprzęt ochrony dróg oddechowych
T9​_Sprzęt​_ochrony​_dróg​_oddechowych.pptx 13.06MB
T10 Podstawy fizykochemii spalania
T10​_Podstawy​_fizykochemii​_spalania.pptx 1.90MB
T11 Spalanie wybuchowe
T11​_Spalanie​_wybuchowe.ppt 3.05MB
T12 Pożar i jego rozwój
T12​_Pożar​_i​_jego​_rozwój.pptx 0.84MB
T13 Materiały niebezpieczne
T13​_Materiały​_niebezpieczne.pptx 2.96MB
T14 Sorbenty, neutralizatory i dysporgenty
T14​_Sorbenty,​_neutralizatory​_i​_dysporgenty.pptx 2.38MB
T15 Zadania strażaków w zastępie
T15​_Zadania​_strażaków​_w​_zastępie.pptx 2.47MB
T16 Podstawy organizacji akcji gaśniczej
T16​_Podstawy​_organizacji​_akcji​_gaśniczej.pptx 1.93MB
T17 Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk
T17​_Rozwijanie​_linii​_i​_zajmowanie​_stanowisk.pptx 8.26MB
T18 Gaszenie pożaróworaz środki gaśnicze
T18​_Gaszenie​_pożaróworaz​_środki​_gaśnicze.pptx 4.55MB
T19 Formy działań gaśniczych
T19​_Formy​_działań​_gaśniczych.pptx 6.98MB
T20 Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych
T20​_Taktyka​_zwalczania​_pożarów​_wewnętrznych.pptx 8.58MB
T21 Taktyka zwalczania pożarów w transporcie
T21​_Taktyka​_zwalczania​_pożarów​_w​_transporcie.pptx 4.03MB
T22 Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów
T22​_Ratownictwo​_i​_ewakuacja​_podczas​_pożarów.pptx 26.56MB
T23 Wypadki drogowe
T23​_Wypadki​_drogowe.pptx 7.21MB
T24 Budowa pojazdów samochodowych
T24​_Budowa​_pojazdów​_samochodowych.pptx 5.03MB
T25 Ratownicze zestawy hydrauliczne
T25​_Ratownicze​_zestawy​_hydrauliczne.pptx 24.22MB
T26 Ratownicze zestawy pneumatyczne
T26​_Ratownicze​_zestawy​_pneumatyczne.pptx 5.19MB
T27 Organizacja akcji ratownictwa technicznego
T27​_Organizacja​_akcji​_ratownictwa​_technicznego.pptx 4.83MB
T28 Metody uwalniania osób poszkodowanych
T28​_Metody​_uwalniania​_osób​_poszkodowanych.pptx 13.51MB
T29 Postępowanie w czasie akcji z występowaniem
T29​_Postępowanie​_w​_czasie​_akcji​_z​_występowaniem.pptx 3.21MB
T30 Postępowanie ratownicze w czasie innych
T30​_Postępowanie​_ratowniczew​_czasie​_innych.pptx 0.75MB
T31 Działania ratownicze podczas innych miejscowych
T31​_Działania​_ratownicze​_podczas​_innych​_miejscowych.pptx 1.76MB
T32 Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli
T32​_Klasyfikacja​_i​_ogólna​_charakterystyka​_budowli.pptx 0.65MB
T33 Zjawisko powodzi
T33​_Zjawisko​_powodzi.pptx 5.25MB
T34 Działania ratownicze i zabezpieczające podczas
T34​_Działania​_ratownicze​_i​_zabezpieczające​_podczas.pptx 6.48MB
T35 Łączność bezprzewodowa i alarmowanie
T35​_Łączność​_bezprzewodowa​_i​_alarmowanie.pptx 18.15MB
T36 Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom
T36​_Wydawanie​_sygnałów​_i​_poleceń​_uczestnikom.pptx 19.69MB
Szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Celem szkolenia jest przygotowanie kierowców - konserwatorów sprzetu OSP do wykonywania zadań operatora sprzetu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

Materiały

Program szkolenia kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP
2​_Program​_szkolenia​_kierowców​_-​_konserwatorów​_sprzętu​_ratowniczego​_OSP​_-​_2015.pdf 3.18MB
Temat 1 Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego
T1​_Prawa​_i​_obowiązki​_kierowcy​_samochodu.pdf 0.82MB
Temat 2 Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych
T2​_Charakterystyka​_pod​_sam​_pozarniczych.pdf 5.33MB
Temat 3 Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych
T3​_Zasady​_bezpieczeństwa​_podczas​_prowadzenia.pdf 0.37MB
Temat 4 Eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP
T4​_Eksploatacja​_motopomp​_i​_autopomp.pdf 6.05MB
Temat 5 Obsługa techniczna samochodów pożarniczych
T5​_Obsługa​_techniczna​_samochodów.pdf 4.61MB
Temat 6 Eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu
T6​_Eksploatacja​_agregatów​_prądotwórczych.pdf 2.89MB
Temat 7 Eksploatacja hydraulicznych i pneumatycznych zestawów ratowniczych
T7Eksploatacja​_hydraulicznych​_i​_pneumatycznych.pdf 1.90MB
Temat 8 Eksploatacja ratowniczego sprzętu mechanicznego
T8Eksploatacja​_ratowniczego​_sprzętu​_mecha.pdf 3.04MB
Temat 9 Eksploatacja sprzętu ochrony dróg oddechowych
T9​_Eksploatacjasprzętu​_ochrony​_dróg.pdf 1.89MB
Temat 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych
T10​_Bezpieczeństwoi​_higienia​_pracy​_służby.pdf 0.50MB
Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP

Celem szkolenia jest przygotowanie członków OSP do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkole kształcących nawyki i umijętności OSP

Materiały

Program szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP
3​_Program​_szkolenia​_Dowódców​_OSP​_-​_2015.pdf 3.94MB
T1 Organizacja ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie​_Dowodcow​_OSP-temat​_1.pps 0.10MB
T2 Kierowanie działaniami gaśniczymi
Szkolenie​_Dowodcow​_OSP-temat​_2.pps 0.04MB
T3 Działania gaśnicze
Szkolenie​_Dowodcow​_OSP-temat​_3.pps 0.29MB
T4 Działania ratownicze na drodze
Szkolenie​_Dowodcow​_OSP-temat​_4.pps 2.34MB
T5 Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
Szkolenie​_Dowodcow​_OSP-temat​_5.pps 0.35MB
T6 Organizacja szkoleń doskonalących w OSP
Szkolenie​_Dowodcow​_OSP-temat​_6.pps 0.15MB
T7 Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych
Szkolenie​_Dowodcow​_OSP-temat​_7.pps 0.92MB
T8 Organizacja i funkcjonowanie JOT OSP
Szkolenie​_Dowodcow​_OSP-temat​_8.pps 0.06MB
Szkolenie Naczelników OSP

Celem szkolenia jest przygotowanie dowódców/kierujących działaniem ratowniczym OSP do pełnienia funkcji Naczelnika OSP z uwzględnieniem utrzymania i zarządzania gotowością operacyjną jednostki OSP.

Materiały

Program szkolenia Naczelników OSP
4​_Program​_szkolenia​_Naczelników​_OSP​_-​_2015.pdf 3.01MB
T1 Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Naczelnika OSP
Szkolenie​_Naczelnikow​_OSP-temat​_1.pps 0.07MB
T2 Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP
Szkolenie​_Naczelnikow​_OSP-temat​_2.pps 0.16MB
T3 Wybrane zagadnienia operacyjne
Szkolenie​_Naczelnikow​_OSP-temat​_3.pps 1.22MB
T4 Ceremoniał pożarniczy
Szkolenie​_Naczelnikow​_OSP-temat​_4.pps 12.00MB
T5 Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP
Szkolenie​_Naczelnikow​_OSP-temat​_5.pps 0.63MB
T6 Zaplecze logistyczne w OSP
Szkolenie​_Naczelnikow​_OSP-temat​_6.pps 10.99MB
T7 Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie​_Naczelnikow​_OSP-temat​_7.pps 4.59MB
{"register":{"columns":[]}}