W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Klauzula Informacyjna

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • • pochodzą z różnych źródeł. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów
 • • niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • • pochodzą z różnych źródeł

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Hubert Rutkowski.
 • E-mail: admin@kppsp.inowroclaw.pl
 • Telefon: 52 3575021

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
 • Adres: ul. Poznańska 133
  88-100 Inowrocław
 • E-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl
 • Telefon: 52 35 75 021

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Poznańskiej, brak schodów. Dodatkowe wejście pozbawione przeszkód dla osób niepełnosprawnych znajduje się obok głównego wejścia przez Salę Edukacyjną „Ognik”. 
Możliwość samodzielnego przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej do drzwi wejściowych.

W sekretariacie znajduje się osoba odpowiedzialna za organizację wejścia do budynku osób postronnych.

Budynek  nie posiada windy, dlatego dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze.

Przed budynkiem  wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W budynku znajduje się na parterze Sekretariat.
 

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.12.2020 11:14 kpt. Hubert Rutkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
kpt. Hubert Rutkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula Informacyjna 3.0 02.03.2022 08:42 kpt. Hubert Rutkowski
Klauzula Informacyjna 2.0 18.12.2020 11:14 kpt. Hubert Rutkowski
Klauzula Informacyjna 1.0 18.12.2020 11:14 kpt. Hubert Rutkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}