W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.gov.pl/web/kppsp-kamienna-gora

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gov.pl/web/kppsp-kamienna-gora.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Wyłączenia

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Malich.
 • E-mail: pzkamgora@strazkamienna.pl
 • Telefon: 536980631

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze
 • Adres: ul. Wałbrzyska 2 c
  58 - 400 Kamienna Góra
 • E-mail: pzkamgora@strazkamienna.pl
 • Telefon: 536980631

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze ul. Wałbrzyska 2 c , 58 - 400 Kamienna Góra.

Budynek KP PSP Kamienna Góra znajdują się na terenie zamkniętym wyposażonym w monitoring wizyjny. Wizyty odbywają się na zasadzie ewidencji w książce wejść/wyjść.

Budynek z uwagi na uwarunkowania architektonicznie przystosowany do przyjmowania interesantów na 1 piętrze (sekretariat) - dla osób niepełnosprawnych przeznaczono salę znajdującą się na poziomie parteru.

Teren komendy znajduje sie przy ul. Wałbrzyskiej 2 c gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów oraz funkcjonariuszy i pracowników. W poblizu bramy wjazdowej znajduje sie równiez wejście do Jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz stanowiska kierowania Komandanta Powiatowego PSP w Kamiennej Górze. Znjduje się tam domofon, . Na teren komendy mozna również wjechac samochodem po uprzednim telefonicznym otrzymaniu zgody.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.01.2021 14:05 Marek Malich
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marek Malich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 08.01.2021 14:05 Marek Malich

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}