W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Historia komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze

Dnia 19 maja 1945 r. przybyła do Kamiennej Góry noszącej wówczas nazwę Landeshut 28 osobowa grupa pionierów polskich celem objęcia administracji na terenie wyzwolonego powiatu. Na czele grupy stał Ob. Tadeusz Kalaman pełniący funkcję pełnomocnika Rządu RP na Obwód Administracyjny XXVIII obejmujący teren powiatu kamiennogórskiego.

Po przejęciu władzy od radzieckiej komendy wojennej przystąpili do organizowania administracji. Już w czerwcu większość referatów Urzędu Pełnomocnika była zorganizowana i obsadzona przez kierowników Polaków. Z pośród pionierów st. sierż. Feliks Frydrych z Radomia objął stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej, natomiast sierż. Cichoński Józef z Nowego Sącza został Komendantem Miejskim Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

Swoją działalność Straż Pożarna rozpoczęła dnia 6.06.1945 r. Siedzibą Straży był budynek przy Aleja Wojska Polskiego, późniejszy budynek PSS „Społem”. Straż Pożarna zatrudniała około 27 osób, przeważnie autochtonów. Wśród nich był jeden o nazwisku Tarara Gerard. Niemcy opuszczając Kamienną Górę ukryli pojazdy i sprzęt strażacki. W pierwszych latach działalności Straży Pożarnej odszukano i ściągnięto z ukrycia Forda pożarniczego i ciężarowego Opla Blic oraz motopompę i węże strażackie. Komendant Powiatowy Straży Pożarnej sierż. Frydrych od 1945 r. reaktywował na terenie powiatu 44 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i 17 jednostek Zakładowych Straży Pożarnych.

Najwięcej pożarów przez podpalenie odnotowano w 1945 roku. Podpaleń dokonywały niemieckie podziemne oddziały „wilkołaków”, przeważnie z  soboty na niedzielę w Przedwojowie i Jaczkowie. Dnia 29.06.1947 r. Minister Ziem Odzyskanych wydał Okólnik nr 44/47    o zewnętrznej organizacji starostw powiatowych na terenie Ziem Odzyskanych. Na terenie województwa wrocławskiego został on wprowadzony w życie Zarządzeniem Wojewody Wrocławskiego z dnia 3.09.1947 r. Dotychczasowa jednostka organizacyjna Powiatowa Komenda Straży Pożarnych przekształcona została na Referat Ochrony przed pożarami i innymi klęskami.

W latach 1953 – 1958 Komendantem Powiatowym był Tadeusz Kiwak, następnie do 1960 roku Edward Kruk, a od 1960 do 1967 roku Władysław Marczewski. Po nim przez długi czas, bo od 1967 do 1987 r. Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej został kpt. Józef Matusik. W tym czasie nastąpiło wiele zmian od administracji państwowej począwszy, a na wewnętrznych w straży skończywszy. Od 1967 do 1969 r. trwa remont strażnicy przy ul. Słonecznej. Dobudowano garaż, świetlicę i sypialnię. Drewniane baraki przebudowano na murowane z przeznaczeniem na magazyny i garaże. W 1975 r. następuje reorganizacja terenowych organów administracji państwowej i 1 czerwca zostają zlikwidowane powiaty, a tym samym Powiatowe Komendy Straży Pożarnych. W ich miejsce zostają powołane Komendy Rejonowe w zmienionym układzie terenowym.

Na stanowisku Komendanta Rejonowego w dalszym ciągu pozostaje kpt. Józef Matusik. W latach 80-tych w celu polepszenia łączności radiowej zostaje wzniesiony 12 metrowy maszt antenowy, potem wybudowano wspinalnię na stadionie przy ul. Słowackiego. Następuje także wymiana parku samochodowego na nowocześniejsze samochody Star 244 GBA i 266 GBM oraz Jelcz GCBA. Od 1987 r. Komendantem Rejonowym Straży Pożarnej w Kamiennej Górze jest kpt. Grzegorz Kijak, który zastąpił na tym stanowisku kpt. Józefa Matusika w związku z jego odejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Następnie  w 1990 r. Komendantem Rejonowym zostaje st. asp. Waldemar Pełdiak, aż do 1997 r. W 1991 r. zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. zostaje powołana Państwowa Straż Pożarna jako nowoczesna, zawodowa, umundurowana, i wyposażona  w specjalistyczny sprzęt ratowniczy formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W związku z czym zmienia się system podporządkowania jednostek zawodowych. Zawodowe Straże Pożarne zostają przekształcone w Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze, zwiększa się zakres obowiązków i działań, a tym samym rosną wymagania stawiane ratownikom. Dowódcą JRG zostaje mianowany st. asp. Ryszard Migdalski. W związku z nowymi zakresami działania położono duży nacisk na szkolenie i doskonalenie zawodowe ratowników. Pełne poświęcenie strażaków zyskuje uznanie i szacunek społeczeństwa. W 1997 r. na zaopatrzenie emerytalne przechodzi st. asp. Waldemar Pełdiak na Komendanta Rejonowego powołano st. kpt. Andrzeja Bodnara.

Od 1 stycznia 1999 r. ponownie zmienia się układ terytorialny kraju. Po wprowadzeniu reformy administracji publicznej kraju, zostaje zredukowana liczba województw z 49 do 16, w związku  z czym obszar nowo powstałych województw jest znacznie większy. W granicach województw ponownie powstają powiaty. Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła działania w nowym układzie organizacyjnym. Została powołana do życia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze a jej komendantem został st. kpt. Andrzej Bodnar.

Od 6 października 2006 r KP PSP Kamienna Góra zmieniła swoją siedzibę przenosząc się do obiektu przy ul. Wałbrzyskiej 2c. Budynek powstał ze środków budżetowych, powierzchnia obiektu 2,237,71m2 natomiast całej działki 11,819 m2.

W zabudowaniach działalność prowadzi:

– KP PSP Kamienna Góra

– Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

– Powiatowy Lekarz Weterynarii

– Zespoły wyjazdowe Ratownictwa Medycznego.

Z dniem 27.05.2017 na stanowisko  Komendanta Powiatowego PSP powołany został mł. bryg. Sławomir Graczyk.

Z dniem 11.11.2017 na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP została powołana bryg. mgr inż. Agnieszka Mendelska.

{"register":{"columns":[]}}