W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1.Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Olsztyńska 8, tel. 47 732 95 50, faks. 47 732 95 56, e-mail: kplidzbark@kwpsp.olsztyn.pl).

2.W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – bryg. Andrzej Jankowski: (10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16, telefon: 47 7319 536, faks: 47 7319 505 e-mail:iod@kwpsp.olsztyn.pl).

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4.Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli obiektów związanych z działaniami jednostek ochrony przeciwpożarowej. 5.Odbiorcami danych są: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.

6.Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do: a)żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; b)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,

tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Materiały

Klauzula​_informacyjna​_dot​_obsługi​_zdarzenia​_alarmowego
Klauzula​_informacyjna​_dot​_obsługi​_zdarzenia​_alarmowego.doc 0.03MB
Klauzula​_informacyjna​_dot​_monitoringu​_wizyjnego
Klauzula​_informacyjna​_dot​_monitoringu​_wizyjnego.docx 0.02MB
Zakres​_odpowiedzialnosci​_oraz​_podzial​_zadan​_wspoladministratorow
Zakres​_odpowiedzialnosci​_oraz​_podzial​_zadan​_wspoladministratorow.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 09:27 asp. Damian Liminowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Damian Liminowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna (RODO) 6.0 17.03.2023 14:11 asp. Damian Liminowicz
Klauzula informacyjna (RODO) 5.0 20.02.2023 16:33 asp. Damian Liminowicz
Klauzula informacyjna (RODO) 4.0 27.10.2022 09:30 asp. Damian Liminowicz
Klauzula informacyjna (RODO) 3.0 23.12.2020 14:18 asp. Damian Liminowicz
Klauzula informacyjna (RODO) 2.0 04.12.2020 09:28 asp. Damian Liminowicz
Klauzula informacyjna (RODO) 1.0 04.12.2020 09:27 asp. Damian Liminowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}