W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej sytuacja pożarowa na terenach powiatu lidzbarskiego była bardzo trudna. Działania niedobitków wroga, szabrownicy, zły stan przewodów kominowych, a także susza powodowały niezliczone ilości pożarów. Zagrożenie pożarowe niejako zmuszało mieszkańców miejscowości powiatu lidzbarskiego do wystawiania tzw. „wart przeciwpożarowych", które dały początek pierwszym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na tych terenach.
W 1950 roku na terenie powiatu lidzbarskiego działały 23 jednostki OSP. Ochrona przeciwpożarowa rozwijała się także w samej stolicy powiatu – mieście Lidzbark Warm. W 1947 roku druh Piotr Sajkowski zorganizował w mieście Pogotowie Straży Pożarnej i został tym samym pierwszym komendantem zorganizowanej jednostki do walki z pożarami. Na początku lat 50–tych grupa pierwszych zawodowych strażaków była już znaczna.

Stara straznica

Podstawowym sprzętem gaśniczym jakim dysponowała wówczas Zawodowa Straż Pożarna były konne sikawki ręczne. Dopiero około roku 1960 na wyposażeniu tej jednostki pojawiły się pierwsze samochody gaśnicze marki „Star".

W miarę upływu lat przybywało zadań Zawodowej Straży Pożarnej a także sprzętu. Fakt ten miał niewątpliwie wpływ na podjęcie decyzji o budowie nowej strażnicy przy ul. Olsztyńskiej 8. Dzięki własnym środkom, pomocy PZU, ówczesnych władz samorządowych i wreszcie samych strażaków, którzy czynnie pomagali w budowie w roku 1970 nowy obiekt był już gotowy.

Nowa baza lokalowa oraz zaplecze warsztatowe sprzyjały rozwojowi Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Lidzbarku Warm. Realizując zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej jednostka z Lidzbarka Warm zawsze była w ścisłej czołówce. Wyróżniała się pracowitością strażaków, osiągnięciami sportowymi i nowatorskimi pomysłami i rozwiązaniami technicznymi. W latach 80–tych zapoczątkowano serię pomysłów racjonalizatorskich, modernizacji i ulepszeń w zakresie mechaniki samochodowej oraz obiektów strażnicy. Inspiratorem powyższych działań był ówczesny Komendant Rejonowy por. poż. inż. Grzegorz Kniefel, który skupił wokół siebie zdolnych i pracowitych ludzi.

Przyszedł 1 lipca 1992 rok – powstaje Państwowa Straż Pożarna a wraz z nią szereg zmian nie tylko w tut. jednostce. Powstaje Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej z dwoma podległymi Jednostkami Ratowniczo – Gaśniczymi w Lidzbarku Warm i Morągu. Dotychczasowy Komendant Rejonowy por. poż. Grzegorz Kniefel zostaje powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Obowiązki Komendanta Rejonowego PSP przez ponad rok pełni mł. kpt. Andrzej Szamreto. Następnie w 1993 roku Komendantem Rejonowym PSP zostaje st. asp. Jerzy Pakisz pracownik tut. komendy. Nadal kontynuowane są prace modernizacyjne zarówno w taborze samochodowym jak również w obiekcie strażnicy. Z inicjatywy komendanta Jerzego Pakisza w 1996 roku powstaje orkiestra dęta złożona z strażaków tut. jednostki.

Jest rok 1999 reforma administracyjna kraju funduje kolejne zmiany w obszarze działania Komendy Rejonowej . Powstaje powiat lidzbarski w skład którego wchodzą: miasto Lidzbark Warm, miasto i gmina Orneta, gminy - Lubomino,  Kiwity, Lidzbark Warm. Komenda Powiatowa PSP w Lidzbarku Warm realizuje zadania stawiane jednostkom organizacyjnym PSP i wciąż się rozwija. Pozyskiwany jest nowy sprzęt specjalistyczny a także sukcesywnie wymieniamy park samochodowy.      

 Pierwsze lata XXI wieku to czas znacznych osiągnięć tut. komendy w działalności i rywalizacji sportowej. Wzrasta poziom wyszkolenia fizycznego lidzbarskich strażaków. Potwierdzeniem takiego stanu są zajmowane lokaty w różnego rodzaju imprezach sportowych organizowanych na różnych szczeblach. Indywidualne sukcesy sportowe jakie osiągają reprezentanci tut. jednostki mają znaczący wpływ na czołową pozycję reprezentacji woj. warmińsko – mazurskiego w kraju. Strażacy Adam Warcaba, Krzysztof Szram i Tomasz Olszewski stanowią trzon kadry województwa w sporcie pożarniczym, poza tym Adam Warcaba po latach bardzo dobrych występów staje się członkiem kadry narodowej strażaków PSP. Od kilku lat strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lidzbarku Warm zajmują także czołowe miejsca w Mistrzostwach województwa zarówno w halowej piłce nożnej jak również piłce siatkowej.    

siatka

Rozwijający się stale system ratowniczy zarówno w kraju jak i w województwie wpływa także na pewne rozwiązania w powiecie lidzbarskim. W roku 2001 następuje zespolenie służb ratowniczych PSP oraz zespołów medycznych Pogotowia Ratunkowego. W budynku komendy zaczynają stacjonować dwa zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego a na Powiatowym  Stanowisku Kierowania współpracuje dyżurny Straży Pożarnej  i Pogotowia Ratunkowego. Użytkowany od roku 1970 obiekt staje się za ciasny, zapada więc decyzja o rozpoczęciu rozbudowy strażnicy. Po dwóch latach prac budowlanych i rozbudowie zakończonej w roku 2005 strażnica powiększa się o pomieszczenia zarówno dla zespołów medycznych jak również naszych strażaków.

KP PSP w Lidzbarku Warm.

Kolejne lata przemijają bardzo szybko, nadchodzi okres, w którym  lidzbarska straż pożarna obchodzi jubileusze. Szczególny był bowiem rok 2007, w którym świętowaliśmy jubileusz 60 – lecia powstania straży pożarnej w Lidzbarku Warm. Z tej okazji społeczeństwo naszego powiatu funduje lidzbarskiej komendzie nowy sztandar, jako wyraz podziękowania i szacunku za wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
Sztandar

 

Rok 2008 i Jubileuszowe - X Mistrzostwa Województwa strażaków w piłce siatkowej z pewnością przejdą do historii naszego województwa. Strażacy z Lidzbarka Warm pokonali 9-cio krotnych mistrzów województwa strażaków z Giżycka i zdobyliśmy tym samym tytuł MISTRZA  WOJEWÓDZTWA!

Nastaje rok 2009, szczególny dla lidzbarskich strażaków, możnaby powiedzieć, że przez wiele lat będzie rozpamiętywany,  bowiem dzięki staraniom wielu ludzi „dobrej woli” udało się pozyskać nowy samochód specjalny ratownictwa wysokościowego SHD 25 na podwoziu samochodu Man, który zastąpił wysłużoną autodrabinę SD 30 IFA. 

W roku 2013 komendant Jerzy Pakisz po 20 latach kierowania lidzbarską komendą odchodzi ze służby, a Komendantem Powiatowym z dniem 1 czerwca 2013 r. zostaje jego zastępca st. kpt. Marek Pasławski. To także czas wielu zmian w obsadzie komendy, bowiem ze służby odeszło kilku wieloletnich doświadczonych strażaków. Na wniosek komendanta Pasławskiego Zastępcą Komendanta Powiatowego z dniem 1 października 2013 r. zostaje oficer lidzbarskiej komendy mł. bryg. Rafał Szymukowicz.

Akt powołania

 
 

 

 
{"register":{"columns":[]}}