W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane kontaktowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu

Adres:
ul. Podwale 7
59-800 Lubań

Kontakt:

Telefony:

Sekretariat:
75 722 20 31

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego:

75 722 38 09

789 459 194

Fax:
75 722 20 31 wew. 30

Adres e-mail:
kpluban@kwpsp.wroc.pl

ePUAP:

/PSPLuban/SkrytkaESP

Redakcja BIP:

bryg. Janusz Gabryś

tel. 75 722 20 31

e-mail: j.gabrys@kppspluban.pl

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1.  Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, 59-800 Lubań, ul. Podwale 7,

tel. 757222031, e-mail: kpluban@kwpsp.wroc.pl

2.      W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Ewa Mikołajewska, 50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 13 ,e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl

3.      Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust
1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

4.      Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

5.      Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

6.      Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

    żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 13:28 Bartłomiej Oleszczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bartłomiej Oleszczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dane kontaktowe 6.0 25.08.2023 12:03 Janusz Gabryś
Dane kontaktowe 5.0 21.06.2023 08:37 Janusz Gabryś
Dane kontaktowe 4.0 13.02.2023 14:42 Janusz Gabryś
Dane kontaktowe 3.0 21.07.2022 11:48 Janusz Gabryś
Dane kontaktowe 2.0 22.10.2021 10:37 Bartłomiej Oleszczuk
Dane kontaktowe 1.0 08.12.2020 13:28 Bartłomiej Oleszczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}