W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Historia straży pożarnej w Lubaniu po II wojnie światowej

Historia straży pożarnej w Lubaniu po II wojnie światowej

Powstanie Zawodowej Straży Pożarnej w Lubaniu w okresie powojennym datuje się na 1945 r. W miesiącach czerwiec – sierpień 1945 r. na terenie ówczesnego powiatu lubańskiego działała grupa operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na Dolny Śląsk. Zadaniem tej grupy było skompletowanie niezbędnego sprzętu do uruchomienia Okręgowego Pogotowia Straży Pożarnych będącego poprzednikiem Zawodowej Straży Pożarnej.

01.10.1945 r. powołano ostatecznie Okręgowe Pogotowie Straży Pożarnych jako jednostkę interwencyjną z załogą liczącą 30 osób. Połowę stanu osobowego pogotowia stanowili Niemcy. Pogotowie w chwili powstania dysponowało wózkiem drewnianym oraz dwiema motopompami typu DKW Fischer i Brauer. Ówczesny Komendant Powiatowy Straży Pożarnych plut. poż. Bogusław Pacanowski mianował na Komendanta Okręgowego Pogotowia Straży Pożarnych kpr. poż. Władysława Bałę, który funkcję tą sprawował do 1949 r. Od roku 1946 w OPSP pracowali już tylko Polacy.  W roku 1946 r. zasadniczej poprawie uległo wyposażenie jednostki, gdyż wyremontowano i wprowadzono do użytku dwa samochody tj. Honza i Mercedes.

W 1947 r. Okręgowe Pogotowie Straży Pożarnych zostało przemianowane na Miejską Zawodową Straż Pożarną podległą Miejskiej Radzie Narodowej w Lubaniu.

Siedziba Okręgowego Pogotowia Straży Pożarnych

Powołane w 1945r. Okręgowe Pogotowie Straży Pożarnych miało swoją siedzibę w zabytkowym budynku Spichrza znajdującego się na ul. Podwale 4 w Lubaniu. Budynek wzniesiony w latach 1537-1539 z inicjatywy Rady Miasta jako magazyn soli i zboża. Częściowo zniszczony w wyniku pożaru w 1554 r. Rozbudowany w 1698 r., częściowo przekształcony w XIX w. w związku z adaptacją na więzienie i siedzibę miejskiej straży pożarnej. Obiekt ten absolutnie nie odpowiadał potrzebom rozwijającej się jednostki. Na przełomie lat, jednostka użytkowała między innymi: cześć parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Strażackim oraz dobudowany do tego budynku w latach 60-tych parterowy budynek komendy.  Dopiero w listopadzie 1985r., po pokonaniu wielu przeszkód, rozpoczęto budowę nowej remizy przy ul. Podwale 7 w Lubaniu. Prace budowlane rozpoczęło Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lubaniu. Nowa siedziba została otwarta w dniu 02.03.1989r. i funkcjonuje do dzisiaj w praktycznie niezmienionym kształcie.

Komendanci

W latach 1949 – 1953 funkcję komendanta MZSP w Lubaniu pełnił ogn. Józef Prokop, którego zastąpił na tym stanowisku asp. poż. Jan Sala. Pełnił on obowiązki Komendanta do 30.06.1956r.
W latach 1956 – 1964 funkcję Komendanta MZSP pełnił mł. kpt. Bolesław Kłodnicki
W latach 1964 – 1971 funkcję Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych a zarazem komendanta Zawodowej Straży Pożarnej pełnił por. poż. Adam Szczepański.
Od 1971 do 30.06.1998 r. funkcję Komendanta Rejonowego, a następnie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu pełnił kpt. poż. Marek Radwan.
Od 01.01.1999 do 31.07.2017 r. funkcję Pomendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu pełnił st. bryg. mgr inż. Roman Mroczkowski (od 01.01.1999 r. p.o. komendant powiatowy, od 01.04.1999 r. komendant powiatowy),
 Od 01.08.2017 r. funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu pełni bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło.

Ważniejsze daty

1945 r. – powołanie Okręgowego Pogotowia Straży Pożarnych w Lubaniu,
1947 r. – powstanie Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Lubaniu na bazie Okręgowego Pogotowia Straży Pożarnych w Lubaniu,
1989 r. – oddanie do użytkowania nowych budynków komendy przy ul. Podwale 7 w Lubaniu,
1992 r. – powołanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej,
1999 r. – po przeprowadzeniu reformy ustrojowej państwa (powstanie powiatów) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej zostaje przekształcona w Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
2004 r. – przekazanie nowych samochodów dla KP PSP w Lubaniu
2008 r. - przekazanie nowego samochodu SHD-25
2010 r - uroczyste przekazanie sztandaru ufundowanego dla KP PSP w Lubaniu przez społeczeństwo powiatu lubańskiego.
 

Komenda jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy z lubańskiej jednostki mają pod swoją opieką mieszkańców całego powiatu o powierzchni 428,3 km zamieszkałe przez blisko 56.000 osób. Powiat lubański podzielony jest na siedem gmin: w tym gminy miejskie - Lubań i Świeradów-Zdrój, dwie gminy miejsko-wiejskie - Leśna i Olszyna, oraz gminy wiejskie Lubań, Siekierczyn i Platerówka. Na placu wewnętrznym znajduje się dodatkowy obiekt z garażami na pojazdy bazy kontenerowo-sprzętowej kompanii logistycznej "Lubań", która jest wprowadzona do Centralnego Obwodu Operacyjnego. W budynku komendy w ostatnich latach przeprowadzono prace remontowe polegające na termomodernizacji i modernizacji budynku.

{"register":{"columns":[]}}