W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez:

  • gaszenie pożarów,
  • likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),
  • ratownictwo chemiczne i ekologiczne,
  • ratownictwo techniczne,
  • ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, w ramach posiadanych sił i środków, współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Komendant Główny PSP jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG oraz ochrony przeciwpożarowej. Podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który pełni nadzór nad funkcjonowaniem KSRG.

System działa na trzech poziomach administracyjnych odpowiadających strukturze administracyjnej kraju:

  • powiatowym - podstawowy poziom wykonawczy, działania prowadzone są przez siły powiatu,
  • wojewódzkim - koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające,
  • krajowym - koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły województwa są niewystarczające.

Na terenie powiatu nowodworskiego w skład ksrg wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej oraz 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

1. OSP Nowy Dwór Mazowiecki,

2. OSP Ratownictwo Wodne Nowy Dwór Mazowiecki,

3. OSP Nasielsk,

4. OSP Psucin,

5. OSP Cieksyn,

6. OSP Pomiechóek,

7. OSP Zakroczym,

8. OSP Trębki Nowe,

9. OSP Wilków Polski,

10. OSP Czosnów,

11. OSP Łomna,

12. OSP Kazuń Polski,

13. OSP Leoncin.

Więcej na temat ksrg na terenie powiatu nowodworskiego można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/kppsp-nowy-dwor-mazowiecki/wlaczone-do-ksrg2

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2021 10:49 mł. bryg. Tomasz Wołoszyn
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Tomasz Wołoszyn
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 3.0 10.01.2024 15:13 mł. kpt. Paweł Plagowski
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 2.0 03.02.2021 13:19 mł. bryg. Tomasz Wołoszyn
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 1.0 28.01.2021 10:49 mł. bryg. Tomasz Wołoszyn

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}