W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania ustawowe

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie należy:

1) kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oławie;

2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;

3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;

5) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;

6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;

8) współdziałanie z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej;

8a) współdziałanie z komendantami gminnymi związku ochotniczych straży pożarnych;

9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;

11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;

13) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;

14) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;

15) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;

16) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

17) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

 

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie ponadto należy:

1) współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;

2) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

3) realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oławie wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, w skład której wchodzą dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze (JRG): JRG w Oławie oraz JRG w Jelczu-Laskowicach.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oławie jest organem właściwym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu oławskiego – w postępowaniu administracyjnym.

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1123 ze zm.)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.02.2021 11:09 Krzysztof Gielsa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Zastępca Komendanta Powiatowego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania ustawowe 1.0 02.02.2021 11:09 Krzysztof Gielsa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}