W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Strażnica OSP widok z 1924r.

Widokówka z 1924 r., przedstawia budynek straży pożarnej, wybudowany w 1913 r. Mieściła się tutaj Ochotnicza Straż Pożarna (założona 15.10.1885 r.) Widać wieżę, z której obserwowano okolicę, suszono tutaj również węże gaśnicze. (Zdjęcie pochodzi z książki Rosenberg Oberschlesien In alten Ansichtskarten. 1897 - 1945 zusammengestellt und bearbeitet von Klaus Kischnick)


W1950 r. powstała przy Starostwie Powiatowym w Oleśnie Komenda Straży Pożarnej. Siedzibę miała w jednym z pomieszczeń Starostwa. Pierwszym komendantem został st.ogn. Wiśniewski. Jedynym środkiem lokomocji był wówczas rower. W 1952 r. biuro Komendy Powiatowej otrzymało nowy budynek.

W styczniu 1968 r. utworzono w Oleśnie Zawodową Straż Pożarną IV kat. Składała się z 18 strażaków, w tym 7 kierowców. Do nadzorowania działalności jednostek OSP powołano 19 naczelników rejonowych. Wśród nich byli: Jan Kurasiński w Oleśnie, Jan Ornot w Borkach Wielkich, Józef Trajdos w Łomnicy.

Początki  straży były trudne. Brakowało wykwalifikowanych specjalistów oraz sprzętu. W 1956 r. zorganizowano Powiatowy Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny, wyposażony w stół operacyjny, mapy powiatu, radiostacje sieciową i niezbędną dokumentację operacyjną. W 1965 r. przydzielono komendzie samochód operacyjny wraz z radiotelefonem,  a 3 lata później z demobilu wojskowego przekazano 3 samochody marki lublin. Po wyremontowaniu zostały przekazane jednostkom OSP. Stan techniczny pojazdów był w tak bardzo złym stanie, że trzeba było zorganizować Punkt Konserwacji Sprzętu Silnikowego.

Pierwsze regularne ćwiczenia pożarnicze i działalność szkoleniową rozpoczęto w latach sześćdziesiątych. Od tego czasu datują się pierwsze nietypowe akcje ratownicze, wykraczające poza walkę z ogniem.

W kolejnych latach przybywało sprzętu, poprawiało się wyposażenie techniczne straży, m.in. pozyskano przyczepę do zespołu prądotwórczego, dystrybutor ze zbiornikami paliwa, motopompy, aparat plecakowy do cięcia metali, nową radiostacje sieciową, radiotelefony, itd.

W 1970 r. utworzono plac przed remizą. W przeglądzie sprzętu silnikowego ZSP z Olesna zdobyła II miejsce w  województwie opolskim. W tym też roku w Komendzie rozpoczął służbę ppor. Zygmunt Zalewski.

Rok 1971 to prawdziwy rozkwit w dziedzinie motoryzacji. ZSP otrzymała trzy samochody, łódź ratunkową, piłę motorową i kuchnie polową. W przeglądach sprzętu oleśnianie byli najlepsi w województwie opolskim. W nagrodę otrzymali jako pierwsi samochód operacyjny Fiat 125 p.

Od 1973 r. włączono do stałej działalności ZSP organizację zawodów sportowo - pożarniczych o puchar Naczelnika Gminy, który był swoistą formą popularyzacji ochrony przeciwpożarowej.

W kolejnych latach oleska ZSP uzyskała bardzo dobre wyniki w przeglądach technicznych.

Rok 1975 przynosi wiele zmian w strukturze organizacyjnej, w Oleśnie powstała Komenda Rejonowa Straży Pożarnej, która nadzorem objęła gminy: Olesno, Praszkę, Gorzów Śl., Rudniki, Lipie, Krzepice, Radłów i Borki Wielkie. Komendantem został por.poż Zygmunt Zalewski, a były Komendant Powiatowy kpt. poż. Stanisław Duda awansował na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Częstochowie. Kolejne zmiany przynosi rok 1976: gmina Lipie i Krzepice przeniesiono do rejonu Kłobucka, zaś Borki Wielkie włączone zostały do gminy Olesno.

Widok od strony Rynku Solnego


Widok od strony Rynku Solnego

W 1977 r. rozpoczęto kapitalny remont strażnicy ZSP. Również w nowym województwie strażacy uzyskują bardzo dobre oceny w przeglądach sprzętu silnikowego. Bardzo często są to miejsca pierwsze. W 1980 r. funkcjonariusze oleskiej Komendy uczestniczyli w manewrach pożarniczych na terenie zakładu przemysłowego w Częstochowie. Za prawidłowe wykonanie zadań Komendant Wojewódzki w Częstochowie wielu strażakom z Olesna udzielił pochwały.

Strażacy stanowią nie tylko zgrany i sprawny zawodowo zespół ale także w trakcie wieloletniej służby nawiązują serdeczne przyjaźnie. Z głębokim żalem żegnali odchodzącego na wieczną służbę (1983 r. ) st.ogn. poż. Antoniego Wieczorka, kierowcę - mechanika.

W 1987 r. oleska straż była gospodarzem Zlotu Młodzieży Pożarniczej. Z tej okazji przeprowadzono międzywojewódzkie zawody pożarnicze. Odbyły się koncerty orkiestr dętych i pokazy sprzętu pożarniczego.

Widok od strony Rynku Solnego


Widok od strony Rynku Solnego

Nową organizację ochrony przed pożarami przyniosły dwie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r. W wyniku przekształceń istniejących struktur od 1 stycznia 1992 r. rozpoczęto działalność jednostki Ratowniczo - Gaśnicze przy Komendach rejonowych PSP.

W Oleśnie dowódcą Jednostki powołany został st.asp. Tadeusz Rutko. Rozszerzono również zakres zadań strażakom. Poza walką z żywiołem ognia "doszło" zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i awarii. Obecnie 50% zdarzeń to udział w akcjach ratowniczych przy wypadkach drogowych. Do tych celów służy otrzymany w 1994 r. samochód Volkswagen - bus ze sprzętem specjalistycznym.

3 sekcje pracujące w systemie zmianowym, gotowe na każde wezwania. A udział ich w zdarzeniach na przestrzeni lat jest bardzo duży. Świadczy o tym bardzo dokładna statystyka zdarzeń prowadzona w kronice od lat sześćdziesiątych. Nie pominięto też oczywiście tych największych: udziału w gaszeniu pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej i Kamińsku oraz akcji powodziowej w 1997 r. Niestety co roku ilość zdarzeń i interwencji wzrasta.

Strażacy w latach dziewięćdziesiątych rozbudowali i zmodernizowali budynek straży. Sami wykonali wszystkie prace remontowe. 1 stycznia 1995 r. powołano przy komendzie rejonowej PSP w Oleśnie, Rejonowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych, którego komendantem został asp. sztab. Tadeusz Rutko. Wiosną i jesienią Ośrodek przeprowadza regularne szkolenia członków OSP z rejonu oleskiego. Również od 1995 r. tutejsza Komenda nadzoruje Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy, mający na celu ochronę ludzi i mienia przed wszelkimi zagrożeniami wynikającymi z praw przyrody oraz rozwoju cywilizacji technicznej.

W 1995 r. doświadczony strażak, przez wiele lat związany z oleską strażą bryg. inż. Zygmunt Zalewski powołany został na stanowisko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Częstochowie.

1999 - 2013
 mł.bryg. mgr Czesław Noga.

2013 -2017
st.kpt. mgr Wojciech Wiecha

17.X.2017 - 31.08.2021

st.bryg. mgr inż. Jarosław Zalewski

 

{"register":{"columns":[]}}