W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Powiat pilski zlokalizowany jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Pod względem administracyjnym dzieli się na dziewięć jednostek stopnia podstawowego, w tym jedna gmina miejska (miasto Piła), cztery gminy miejsko-wiejskie (Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka) oraz cztery gminy wiejskie (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo). Sieć osadnicza na terenie powiatu pilskiego charakteryzuje się dużą liczbą małych miejscowości, aż 154 jednostki osadnicze. Jedynie miasto Piła można zaliczyć do większych jednostek (około 74 tys. mieszkańców). Powiat zajmuje obszar 1 268 km2, co stanowi 4,2% powierzchni województwa i klasyfikuje go na piątym miejscu wśród powiatów wielkopolskich. Liczba mieszkańców wynosi około 137 tys. co również plasuje powiat na piątym miejscu w województwie. Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 wynosi 108. Najbardziej zaludnionym rejonem powiatu jest gmina Piła o gęstości zaludnienia wynoszącej 719, natomiast najmniej osób zamieszkuje gminę Szydłowo ze wskaźnikiem oscylującym na poziomie 34. Pozostałe gminy charakteryzują się zaludnieniem na poziomie od 46 do 88 osób przypadających na 1 km2. Powiat pilski, poza miastem Piła, ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne przekraczają 778 km2 (77800 ha), przeważają grunty IV klasy. Dominują gospodarstwa indywidualne. Ważne miejsce w gospodarce powiatu zajmuje także leśnictwo. Pozyskiwana w miejscowych lasach tarcica stanowi ważny surowiec wykorzystywany w przemyśle meblarskim i papierniczym, a runo leśne (jagody, grzyby) są przedmiotem eksportu.

Natomiast samo miasto Piła stanowi wyraźne centrum przemysłowe powiatu i pełni wiele funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych i usługowych, które nadają mu charakter i funkcję stolicy subregionu północnej Wielkopolski. Obszar pilski jest bardzo intensywnie rozwijającym się okręgiem. Wskazuje na to intensywna rozbudowa infrastruktury energetycznej, drogowej, kolejowej oraz wodociągowej. Inwestycje sektora prywatnego znacznie przyczyniły się do stworzenia nowych miejsc pracy co w przeciągu zaledwie 5 lat spowodowało spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia powoli zbliża się do granicy bezrobocia naturalnego wynoszącego między 2 a 3 %, rozumianego jako odsetek siły roboczej obejmujący tych, którzy nie chcą podjąć pracy.

Gmina Piła – na terenie gminy, a w szczególności w mieście Piła oraz na jego obrzeżach funkcjonuje duża liczba zakładów przemysłowych. Starania kolejnych włodarzy miejscowości o zewnętrznych inwestorów pozwoliły kilka lat temu utworzyć pilską strefę ekonomiczną, która bardzo intensywnie rozwija się tworząc nowe miejsca pracy. W grodzie Staszica zlokalizowane są dwa zakłady zwiększonego ryzyka tj. rozlewnia gazu propan-butan Geofizyka Trans-Gaz Oddział Piła oraz Air Products Zakład Satelicki –Tlenownia VSA.

Gmina Kaczory –Holding Farmutil H.S. w składktórego wchodzą zakłady utylizacyjne oraz liczne zakłady przetwórstwa mięsnego i rolnego tj. Park Drobiarski. Ponadto funkcjonuje Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Spółka z o.o., Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o. Gmina Łobżenica -występowanie pojedynczych zakładów przemysłowych tj. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, zakłady przetwórstwa drzewnego.

Gmina Ujście –występowanie pojedynczych zakładów przemysłowych tj. Ardagh Glass S.A. Huta Szkła, Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A., Plastwil, zakłady przetwórstwa drzewnego.

Gmina Wysoka –występowanie pojedynczych zakładów przemysłowych tj. HjortKnudsen, Spółdzielnia Rolna Bądecz, zakłady przetwórstwa drzewnego.

Gmina Wyrzysk –występowanie pojedynczych zakładów przemysłowych tj. Zakładu Produkcji Karmy dla Zwierząt DNP S.A.,Firma meblarska P.D.P HOLZ, zakłady przetwórstwa drzewnego.

Gmina Szydłowo -występowanie pojedynczych zakładów przemysłowych tj. Jednostka Wojskowa Baza Paliw Lotniczych Dolaszewo, Elektrociepłownia Biogazu w Skrzatuszu.

Region bogaty jest w akweny i kompleksy leśne, które stanowią prawie 30% obszaru powiatu. Główne rzeki przepływające przez powiat to: Noteć, Gwda i Łobzonka. Największe jeziora znajdują się na terenie gminy Łobżenica.

{"register":{"columns":[]}}