W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

SPECJALISTYCZNE GRUPY RATOWNICZE

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno -Ekologicznego „Piła 1”

SGRChem-Eko „PIŁA 1” funkcjonuje na bazie JRG PSP nr 1 w Pile przy ul. Moniuszki 1. Członkami grupy są wszyscy ratownicy z jednostki w tym Dowódcy JRG. W świetle obowiązujących Zasad Organizacji Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w KSRG, docelowym poziomem gotowości przewidzianym dla grupy jest poziom AB.

Działania ratownicze dla poziomu gotowości A (zastęp rozpoznania chemicznego -ZRChem) obejmują przede wszystkim identyfikację substancji chemicznych stwarzających zagrożenie, poprzez stosowanie specjalistycznych technik analitycznych, w szczególności:

a) wykrywanie substancji niebezpiecznych,

b) pomiary wartości stężeń substancji niebezpiecznych,

c) pobieranie do analizy i analizowanie próbek z substancjami niewiadomego pochodzenia przy użyciu spektrometrów,

d) wykrywanie zagrożeń biologicznych metodą szybkich testów,

e) wykrywanie zagrożeń radiacyjnych.

Obszar chroniony SGRChem–Eko na poziomie gotowości A obejmuje powierzchnię 13 powiatów: woj. wielkopolskie: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski, woj. kujawsko –pomorskie: sępoleński, nakielski woj. pomorskie: chojnicki, człuchowski woj. zachodniopomorskie: drawski, koszaliński (plus miasto Koszalin), białogardzki, szczecinecki, wałecki Ponadto, zastęp rozpoznania chemicznego (ZRChem) w roku 2014 został włączony w moduł ochrony ludności przewidziany do międzynarodowych działań ratowniczych z zakresu detekcji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych (CBRNE).

Działania ratownicze dla poziomu gotowości B (tzw. „chemia ciężka”) obejmują między innymi:

a) rozpoznawanie zagrożeń oraz ocenę i prognozowanie ich rozwoju oraz skutków dla ludzi i środowiska,

b) ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych skażeniem substancją niebezpieczną,

c) identyfikację substancji stwarzającej zagrożenie w czasie powstałego zdarzenia,

d) prognozowanie rozwoju skażenia środowiska i ocenę rozmiarów zagrożenia oraz zmian wielkości strefy zagrożenia dla ludności,

e) uszczelnianie miejsc wycieku substancji niebezpiecznej,

f) przepompowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznej do nowych lub zastępczych zbiorników,

g) neutralizację substancji niebezpiecznej substancjami chemicznymi,

h) stawianie zapór na ciekach lub obszarach wodnych zagrożonych skutkami rozlania substancji toksycznych hydrofobowych,

i) zbieranie substancji niebezpiecznej z powierzchni wody lub gleby,

j) prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji.

Obszar chroniony SGRChem–Eko „PIŁA 1” na poziomie gotowości B obejmuje 4 powiaty z woj. wielkopolskiego: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego

SGRW-n Piła w 2019 roku osiągnęła docelowy poziom gotowości B. Oznacza to, że grupa musi składać się minimalnie z 18 nurków o odpowiednich kwalifikacjach, oraz posiadać na wyposażeniu odpowiedni sprzęt specjalistyczny określony w Zasadach Organizacji Ratownictwa Wodnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z 2013 roku.

Obszar chroniony przez SGRW-N Piła to powiaty: pilski, chodzieski, czarnkowsko –trzcianecki, złotowski, wałecki, drawski, stargardzki, łobeski, szczecinecki, świdwiński, białogardzki, koszaliński, kołobrzeski, kamieński oraz gryficki.

{"register":{"columns":[]}}