W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

STANOWISKO KIEROWANIA

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego wchodzi w skład Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego i BHP Komendy Powiatowej PSP w Pile

Służba pełniona jest w systemie zmianowym: 24h / 48h.

Każdy kto zauważy pożar jest zobowiązany zachować spokój i nie dopuszczając do powstania paniki bezzwłocznie zaalarmować: wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i narażone na jego skutki, najbliższą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej.

Obsada Etatowa:

  • asp. Dawid Bednarek
  • asp. Jakub Zawistowski
  • mł. asp. Przemysław Spytek
  • mł. ogn. Karol Grzybowski
  • mł. ogn. Krzysztof Kobos

Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pile:

1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i analizowanie oraz przekazywanie bieżących i okresowych informacji o zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i analizowanie stanu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
3. Dysponowanie i koordynacja sił i środków ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednich służb specjalistycznych przewidzianych do współdziałania przy likwidacji pożarów, klęsk żywiołowych, innych zdarzeń oraz ich skutków a będących w dyspozycji SKKP.
4. Współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych.
5. Śledzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w aspekcie ich rozwoju oraz zapewnienie niezbędnych sił i środków do ich prowadzenia.
6. Dokonywanie bieżącej analizy zjawisk powodujących konieczność podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
7. Współpraca z SKKW w zakresie wymiany informacji operacyjnych.
8. Współdziałanie z SKKW i SKKP w czasie działań ponad powiatowych.
9. Współdziałanie z instytucjami szczebla powiatowego w wypracowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania.
10. Dysponowanie specjalistów z terenu powiatu do działań w przypadkach tego wymagających.
11. Aktualizacja danych operacyjnych i dokumentacji SKKP.
12. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem SKKP.

{"register":{"columns":[]}}