W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Status Prawny

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są ustawy:

  1. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123),
  2. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

 

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej Komendant Wojewódzki PSP w porozumieniu ze starostą.

Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb służby (pracy) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, a także liczbę etatów i stanowisk służbowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu i zatwierdzony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 11:20 asp. Rafał Sekuna
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Rafał Sekuna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Status Prawny 1.0 27.11.2020 11:20 asp. Rafał Sekuna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}