W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wydanie zaświadczenia

W przypadku ubiegania się o urzędowe potwierdzenie określonych faktów (…) lub uzyskanie zaświadczenia ze względu na interes prawny osób (…), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na podstawie art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017  poz. 1257 z późn. zm.) jest zobligowana do wydania zainteresowanym osobom (podmiotom) stosownego zaświadczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. rok 2016, poz. 1827 z pózn. zm.), za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową. W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, będącego załącznikiem do ustawy, w części II dotyczącej wydania zaświadczeń, w pkt. 21 określono, że stawka za „pozostałe zaświadczenia”, do których należy zaliczyć zaświadczenie o działaniach podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, wynosi 17 zł.
Celem otrzymania zaświadczenia należy wystosować do Komendy formalny wniosek w tej sprawie (proponowany druk - Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf). Do pisma należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.
Osoby , które zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej są zwolnione z opłaty skarbowej zobligowane są do dołączenia do wniosku dokumentu potwierdzającego ten fakt.
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1170 z późn. zm.) opłata skarbowa nie jest pobierana za informacje o stanie sprawy udzielane zakładom ubezpieczeń, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności.
Informujemy ponadto, że zaświadczenie o działaniach podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej zawiera wyłącznie dane potwierdzające fakt prowadzenia działań ratowniczych i jest ono wydawane, poza instytucjami do tego uprawnionymi, wyłącznie właścicielom, administratorom i użytkownikom obiektów właściwych dla miejsca prowadzenia działań.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2020 16:27 mł.bryg. Mateusz Caputa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mateusz Caputa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydanie zaświadczenia 1.0 09.12.2020 16:27 mł.bryg. Mateusz Caputa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}