W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Odbiory obiektów

Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez KM PSP w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z póź zm.) jest obowiązany zawiadomić w trybie art. 56 między innymi Państwową Straż Pożarną, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w terminie 14 dni od daty wpływu zawiadomienia.

Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:

 1. Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.

 2. Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.

 3. Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.

 4. Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V mające ponad 50 miejsc noclegowych.

 5. Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2.

 6. Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

 1. strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2.

 2. występuje zagrożenie wybuchem.

 1. Garaże wielopoziomowe.

 2. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych.

 3. Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.

 4. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

 5. Tunele o długości powyżej 100 m

Materiały

Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Zawiadomienie​_o​_zakonczeniu​_budowy-wzor-dla-INWESTORA​_(2)​_(1).pdf 0.19MB
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (do edycji)
Zawiadomienie​_o​_zakonczeniu​_budowy-wzor-dla-INWESTORA​_(2).docx 0.02MB
Zawiadomienie dot. instalacji fotowoltaicznej
Zawiadomienie​_dot​_instalacji​_fotowoltaicznej.docx 0.02MB
Oświadczenie wykonawcy urządzenia przeciwpożarowego
Oświadczenie-wykonawcy-urządzenia-przeciwpożarowego.pdf 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.12.2020 16:27 mł.bryg. Mateusz Caputa
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mateusz Caputa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Odbiory obiektów 4.0 13.06.2023 09:32 mł.bryg. Mateusz Caputa
Odbiory obiektów 3.0 20.03.2023 14:54 mł.bryg. Mateusz Caputa
Odbiory obiektów 2.0 07.07.2021 09:39 mł.bryg. Mateusz Caputa
Odbiory obiektów 1.0 09.12.2020 16:27 mł.bryg. Mateusz Caputa

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}