W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna (RODO)

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej

Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla interesantów dot. prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz rejestrem korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, będący Administratorem ochrony danych osobowych informuje, że:

 1. Przekazane przez Państwa dane,  przetwarzane będą w celu   prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej jak i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.
 2. Państwa dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, tj.
 • podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 1. Posiadają Państwo prawo: żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiadają Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznacie Państwo, że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Nie podanie prawidłowych danych skutkujebrakiem możliwości załatwienia sprawy.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (ul. Plater 8, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 00 54, fax. 95 755 14 37, email: sekretariat@straz.sulecin.pl).
 7. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 83 18, 95 720 8990, email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. ruchu interesantów w obiektach KP PSP w Sulęcinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, będący Administratorem danych osobowych informuje, że:

 1. Wstęp do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, możliwy jest jedynie po uzyskaniu przez pracownika sekretariatu imienia i nazwiska interesanta, nazwy firmy/instytucji reprezentowanej przez interesanta oraz celu wizyty.
 2. Państwa dane zebrane w ten sposób przetwarzane będą jedynie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, w związku z art.5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 3. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne, aby wejść do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie
 4. Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać Państwa  danych innym podmiotom, aczkolwiek należy uwzględnić fakt,  iż na żądanie podmiotu działającego z mocy przepisów prawa, przetwarzane dane mogą zostać mu udostępnione.
 5. Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Dane przechowywane będą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, przez okres określony w obowiązujących przepisach właściwych w sprawie materiałów archiwalnych i niearchiwalnych w Państwowej Straży Pożarnej. Po tym czasie Państwa dane zostaną trwale usunięte.
 7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznają Państwo, że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu , o którym mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (ul. Plater 8, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 00 54, fax. 95 755 14 37, email: sekretariat@straz.sulecin.pl).
 11. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 83 18, 95 720 8990, email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. monitoringu obiektów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, będący Administratorem danych osobowych informuje, że:

 1. Na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO, w związku z art. 5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, na terenie obiektu Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie i jej bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja  i rejestracja obrazu zdarzeń  w postaci monitoringu wizyjnego.
 2. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia.
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu opisanym powyżej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.
 4. Udostępnienie danych możliwe jest wyłącznie  podmiotom upoważnionym na podstawie  przepisów prawa.
 5. Administrator danych osobowych nie planuje  przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Dane z monitoringu zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 11 dni od momentu zapisu.
 7. Posiadają Państwo  prawo do: dostępu do swoich danych, jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. Posiadają Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznacie Państwo, że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (ul. Plater 8, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 00 54, fax. 95 755 14 37, email: sekretariat@straz.sulecin.pl).
 11. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 83 18, 95 720 8990, email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. danych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (ul. E. Plater 8, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 00 54, fax. 95 755 14 37, email: sekretariat@straz.sulecin.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 83 18, fax. 95 720 8990, email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw oraz podmioty przetwarzające na rzecz administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00 – 193 Warszawa,. ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e – mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. prowadzenia ewidencji sił i środków ochotniczych straży pożarnych, zapewnienia wsparcia  i współdziałania ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym uzgodnień w celu właściwego zabezpieczenia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem gminy, prowadzenie kursów i szkoleń dla OSP, obsługi zawierania umowy na pełnienie funkcji kierowcy w OSP, obsługi świadczeń przysługujących w razie uszczerbku na zdrowiu lub szkody na mieniu powstałych w związku z udziałem w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, obsługi rekompensaty za czas niezdolności do pracy oraz obsługi świadczenia ratowniczego (zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r.  o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021 r., poz. 2490 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. 1. Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (ul. E. Plater 8, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 00 54,  fax. 95 755 14 37, email: sekretariat@straz.sulecin.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 83 18, fax. 95 720 89 90 email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów lub zadania ustawowego organu Państwowej Straży Pożarnej, mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), d) i e) Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw oraz podmioty przetwarzające na rzecz administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania dostępu do treści swoich danych, b) sprostowania swoich danych, c) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;  w pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji, d) ograniczenia przetwarzania swoich danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531-03-00, fax. 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. spraw związanych z prowadzeniem serwisów społecznościowych w KP PSP w Sulęcinie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Miejski/Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej informuje, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (ul. E. Plater 8, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 00 54, fax. 95 755 14 37, email: sekretariat@straz.sulecin.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 83 18, fax. 95 720 89 90 email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl).
 3. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane nie są udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, tj. podmiotów upoważnionych do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 5. Posiadają Państwo prawo do: a) żądania dostępu do treści danych, b) prawo do ich sprostowania, c) ograniczenia przetwarzania, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Przekazane przez  Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie prowadzenia stron  KP PSP w Sulęcinie w serwisach społecznościowych: facebook i twitter w celu informowania o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji instytucji
  i kształtowania wizerunku oraz w celach komunikacyjnych i statystycznych dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w czynnościach: - dokonania subskrypcji strony KP  PSP w Sulęcinie poprzez kliknięcie ikony „lubię to”, „obserwuj”, „udostępnij, „subskrybuj” itp., - przy wykonaniu reakcji na stronie/kanale poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp., - wysłaniu wiadomości prywatnej do administratorów serwisów społecznościowych poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.
 10. Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, a w związku ze specyfiką funkcjonowania serwisów społecznościowych informacje o podejmowanych działaniach przez użytkowników na tych stronach są jawne.
 11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z realizacją ww. celów oraz do czasu ich usunięcia przez administratora lub autora komentarza.  Dane statyczne dotyczące osób odwiedzających strony będą dostępne do czasu ich dostępności  w określonym serwisie. 

Materiały

Obowiązek informacyjny
Obowiązek-informacyjny.pdf 0.20MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożar
Odpowiedzialność-i-zadania-innych-niż-PSP-jednostek-ochrony-przeciwpożar.pdf 0.14MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Zakres-odpowiedzialności-oraz-podział-zadań-współadministratorów-Systemu-Wspomagania-Decyzji-Państwowej-Straży-Pożarnej.pdf 0.26MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.11.2020 14:36 asp. Mariusz Szabat
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Mariusz Szabat
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna (RODO) 7.0 14.07.2022 11:10 asp. Mariusz Szabat
Klauzula informacyjna (RODO) 6.0 11.07.2022 13:41 asp. Mariusz Szabat
Klauzula informacyjna (RODO) 5.0 24.12.2021 10:16 asp. Mariusz Szabat
Klauzula informacyjna (RODO) 4.0 20.11.2020 19:13 asp. Mariusz Szabat
Klauzula informacyjna (RODO) 3.0 20.11.2020 14:56 asp. Mariusz Szabat
Klauzula informacyjna (RODO) 2.0 20.11.2020 14:43 asp. Mariusz Szabat
Klauzula informacyjna (RODO) 1.0 20.11.2020 14:36 asp. Mariusz Szabat

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}