W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.gov.pl/kppsp-swidnica/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mł. asp. Paweł Szydłowski, adres poczty elektronicznej xxx@gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 74 851 88 95 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

ul. Aleja Niepodległości 8-10, 58-100 Świdnica

Budynki KP PSP w Świdnicy znajdują się na terenie zamkniętym wobec czego, każda wizyta musi zostać poprzedzona wcześniejszą informacją poprzez wideodomofon, telefonicznie lub mailową celem umożliwienia wejścia lub wjechania na teren KP. Osoba zainteresowana kieruję do wyznaczonego miejsca spotkania w wyznaczonm, budynku Komendy.

Obiekty Komendy nie posiadają windy. W celu umożliwienia wejścia do budynku osób niepełnosprawnych należy uprzednio poinformować o tym fakcie. Na każdym piętrze znajduje się toaleta.

Na teren Komendy nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.01.2021 15:45 Paweł Szydłowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Paweł Szydłowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności 3.0 07.01.2021 16:44 Paweł Szydłowski
Deklaracja Dostępności 2.0 07.01.2021 16:43 Paweł Szydłowski
Deklaracja Dostępności 1.0 07.01.2021 15:45 Paweł Szydłowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP