W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Internetowa KP PSP Wałcz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa KP PSP Wałcz.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Lubianiec.
 • E-mail: sekretariat.walcz@strazwalcz.pl
 • Telefon: 67 258 94 71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
 • Adres: ul. Generała Władysława Andersa 20
  78-600 Wałcz
 • E-mail: sekretariat.walcz@strazwalcz.pl
 • Telefon: 67 258 94 71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej PSP w Wałczu pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do wejścia do budynku. Wyposażony jest w pochylnię przed budynkiem oraz miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.07MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
Plan-dzialania-na-rzecz-poprawy.pdf 0.16MB
Informacja o Komendzie PSP w Wałczu - tekst łatwy do czytania (ETR)
Informacja​_o​_Komendzie​_PSP​_W​_Wałczu​_-​_tekst​_łatwy​_do​_czytania​_(ETR).pdf 0.75MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 11:15 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Specjalista ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 9.0 14.09.2023 09:24 ogn. Łukasz Gąsiorowski
Deklaracja dostępności 8.0 30.03.2022 12:58 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Deklaracja dostępności 7.0 25.11.2021 09:28 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Deklaracja dostępności 6.0 19.11.2021 13:17 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Deklaracja dostępności 5.0 19.11.2021 13:15 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Deklaracja dostępności 4.0 15.11.2021 11:06 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Deklaracja dostępności 3.0 27.09.2021 19:58 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Deklaracja dostępności 2.0 13.04.2021 07:57 st. kpt. Zbigniew Węglewski
Deklaracja dostępności 1.0 04.12.2020 11:15 st. kpt. Zbigniew Węglewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}