W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Udokumentowane wzmianki na temat straży pożarnej w Zawierciu pochodzą z okresu międzywojennego. W latach 1935 i 1936 z funduszy społecznych zakupiono dwa samochody gaśnicze. W tym czasie funkcje naczelników pełnili druhowie Mróz, Bełczyński, Klachniewski. Straż pożarna cieszyła się dużym autorytetem wśród mieszkańców, nigdy nie brakowało chętnych do udziału w akcjach czy ćwiczeniach. Jak na tamte czasy była to bardzo liczna i dobrze wyposażona w sprzęt jednostka, posiadała prężnie działającą męską drużynę gaśniczą, kobiecą drużynę „samarytanek” oraz orkiestrę. W okresie wojny straż ochotniczą przekształcono w straż obowiązkową, a nadzór nad działalnością sprawowały władze niemieckie. Po wyzwoleniu utworzono w Zawierciu pogotowie przeciwpożarowe, które na przestrzeni lat 1945-1950 liczyło od dwóch do siedmiu osób. W 1950 r. utworzona została Zawodowa Straż Pożarna, a Komendantem został asp. Pożarnictwa Henryk Chruzik. Rejon działań obejmował teren od Poraja do miejscowości Zendek. Na początku lat 60-tych terenem działania było miasto Zawiercie i powiat zawierciański. Stan osobowy Komendy to 1 oficer, 1 podoficer i pracownik administracyjny oraz 21 funkcjonariuszy podziału bojowego w systemie zmianowym. W związku z liczebnym wzrostem jednostki oraz powiększaniem się sprzętu samochodowego w 1966 r. zaczęto rozbudowę strażnicy (czynem społecznym- załoga ZSP), gdzie obecnie znajdują się garaże i pomieszczenia podziału bojowego.

W latach 60-tych Miejska Komenda Straży Pożarnej sprawowała nadzór nad zawodowymi jednostkami przy Zawierciańskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego i hucie „Zawiercie oraz OSP przy: Hucie Szkła Gospodarczego, Fabryce Maszyn, Fabryce Opakowań Blaszanych, Odlewni Żeliwa Ciągliwego, Zakładach Metalowych Borowe Pole, CPN, ZSDD, Zakładach Mięsnych, PKS, RZNSi9 przy fabryce „Tkaniny Techniczne”. W 1968 r. Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Zawierciu został ppłk poż. Stanisław Pasiut. Do 1975 r. Zawodowa Straż Pożarna podlegała organizacyjnie Miejskiej Komendzie Straży Pożarnej. Równocześnie działała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych. W 1975 r. utworzono Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Zawierciu obejmującą swym zasięgiem tereny: miasto Zawiercie, miasto i gmina Siewierz, gminę Mierzęcice, miasto gminę Łazy, gminę Kromołów, miasto i gminę Ogrodzieniec.  Z materiałów statystycznych wynika, iż w tamtym okresie notowano rocznie średnio 180 wyjazdów do pożarów oraz około 150 do innych zdarzeń.  W rejonie działania Komendy Rejonowej zlokalizowanych było pięć zakładowych zawodowych straży pożarnych: Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna przy Zawierciańskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna przy Hucie Zawiercie, Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna przy Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Przyjaźń”, Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna przy PKP Łazy, Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna przy Fabryce Urządzeń Mechanicznych „Poręba”. Działało również 49 OSP, głównie na terenach wiejskich. Funkcję Komendantów Zawodowej Straży Pożarnej pełnili: 1950-1953 r.,- asp. poż. Henryk Chruzik,  1953-1957 r.,- asp. poż. Leszek Błaśkiewicz, 1957-1961 r, - asp. poż. Ryszard Zygmański, 1961-1968r.,- asp. poż.  Jan Wyleciał, 1968-1992 r.,- płk. poż. Stanisław Pasiut. Zasadnicze zmiany w organizacji zawierciańskiej straży nastąpiły wraz z przyjęciem przez Sejm, dnia 24 sierpnia 1991 r., dwóch ustaw: o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej. Ustawa o PSP weszła w życie z dniem 1 stycznia 1992 r. Zgodnie z jej treścią 1 lipca 1992 r. powstała Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Spowodowało to poważną reorganizację w lipcu 1992 r., kiedy to nastąpiła transformacja jednostek terenowych Zawodowej Straży Pożarnej w jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych została przekształcona w Komendą Rejonową Państwowej Straży Pożarnej, natomiast Zawodowa Straż Pożarna w Zawierciu w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Pierwszym Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej został kpt.  mgr inż. Czesław Błażkiewicz, natomiast pierwszym dowódcą JRG st. kpt. mgr inż. Jerzy Obara. W 1993 r. w skład Państwowej Straży Pożarnej włączona została jednostka zakładowa straży pożarnej FUM Poręba i na jej bazie utworzono drugą Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą.

Nowy podział administracyjny kraju wprowadzony w życie w 1999 r. spowodował, że dotychczasowa komenda przekształcona została w Komendę Powiatową PSP w Zawierciu.  W 2001 r. zlikwidowano Jednostkę Ratowniczo-  Gaśniczą w Porębie, powołano posterunki zamiejscowe w Porębie i Szczekocinach w związku z rozległością powiatu spowodowaną zmianami administracyjnymi. Komenda Powiatowa w Zawierciu od 1999 r. obejmuje zasięgiem swego działania następujące jednostki organizacyjne: miasto Zawiercie, miasto Poręba, miasto i gmina Łazy, miasto i gminę Szczekociny, miasto i gminę Pilicę, miasto i gminę Ogrodzieniec, gminę Kroczyce, gminę Włodowice, gminę Irządze, gminę Żarnowiec. Powierzchnia terenu powiatu liczy 1003 km2, z czego 30 % to lasy zaliczone do I kategorii zagrożenia pożarowego. W 2006 r. zlikwidowano Posterunek w Porębie, gdzie aktualnie  znajduje się baza sprzętu. Aktualnie stan zatrudnienia w KP PSP przedstawia się następująco: Funkcjonariuszy w służbie- 100, Pracowników cywilnych- 3. Na terenie powiatu działa 100 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z czego 27 jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Funkcję Komendantów Państwowej Straży Pożarnej pełnili: 1992-2009 r., st. bryg. Czesław Błażkiewicz, 2009-2017 r.,  st. bryg. Marek Fiutak, 2017 r. - nadal bryg. Artur Łągiewka.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}