W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Posterunek w Szczekocinach

W celu lepszego pokrycia obszaru chronionego i skrócenia czasu reakcji na zdarzenia jednostka utrzymuje posterunek zamiejscowy w Szczekocinach przy ul. Jana Pawła II nr 6 w sile co najmniej jednego zastępu.

Posterunek zamiejscowy w Szczekocinach liczy 15 ratowników (po 5 na każdej zmianie służbowej):

  • dowódca-dyspozytor,
  • kierowca-ratownik,
  • strażak-ratownik,
  • strażak-ratownik
  • strażak-ratownik.

Służbę na poszczególnych zmianach służbowych w posterunkach zamiejscowych pełnią strażacy delegowani na podstawie harmonogramu miesięcznego sporządzanego przez Dowódcę JRG i zatwierdzanego przez Zastępcę Komendanta Powiatowego. Zmiany obsad posterunków w przypadkach urlopów, wolnych służb i innych realizowane są na postawie rozkazu dziennego Dowódcy JRG.

Nadzór nad właściwym pełnieniem służby w posterunkach sprawuje bezpośrednio dowódca danej zmiany służbowej JRG Zawiercie.

Dokumentację podstawową posterunków stanowią:

  • książka raportów (obejmująca obsady osobowe, przyjęcia samochodów, sprzętu, obiektów i sprzętu teleinformatycznego),
  • mapa obszaru chronionego,
  • plany miejscowości na obszarze chronionym,
  • wykaz jednostek OSP,
  • wykaz nr telefonów i danych radiowych jednostek i instytucji współdziałających.

Przed objęciem służby dowódca posterunku obowiązany jest obejść wspólnie ze zdającym służbę cały rejon (również ulicę wzdłuż posesji) i skontrolować stan urządzeń kwaterunkowych, gospodarczych itp.

Pełniący służbę realizują całodobowo zabezpieczenie obiektu.

Zdający służbę mają obowiązek przekazania przyjmującym stwierdzonych przez siebie braków, nieprawidłowości itp.

Uwagi o przyjęciu, przebiegu i zdaniu służby odnotowują w książce raportów.

Informację z przebiegu służby d-ca posterunku przekazuje d-cy zmiany JRG Zawiercie do godz. 7:45.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 08:56 mł. asp. Mateusz Michalik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Mateusz Michalik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Posterunek w Szczekocinach 3.0 10.12.2020 07:36 mł. asp. Mateusz Michalik
Posterunek w Szczekocinach 2.0 10.12.2020 07:16 mł. asp. Mateusz Michalik
Posterunek w Szczekocinach 1.0 08.12.2020 08:56 mł. asp. Mateusz Michalik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}