W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i Wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu lub upoważniony
Z- ca  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów
w  sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy poniedziałek od godziny
16:00 do 18.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP tel. +48 32 672 17 33

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno- Kadrowa codziennie od  poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 Telefon kontaktowy: +48 32 672 17 33

Skargi i wnioski można składać:
 • Listownie - na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu ul. Leśna 12 42-400 Zawiercie
 • Osobiście -, w Sekretariacie przy ul. Leśna 12, codziennie w godz. od 7.30 -15.30
 • Za pośrednictwem: ePUAP: SkrytkaESP
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres e-mail: komenda@zawiercie.kppsp.gov.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga"; lub „Wniosek"
 • Faksem na numer: +48 32 672 16 16
 • Ustnie do protokołu: Po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno- Kadrową tel. +48 32 672 17 33
WAŻNE!
Skarg i wniosków nie można złożyć telefonicznie. Skarga/wniosek powinien zawierać:
 • Imię i nazwisko wnoszącego.
 • Dokładny adres do korespondencji

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Klauzula Skargi i Wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, ul. Leśna 12, tel (32)6721516, fax(32)6721616, e-mail: komenda@zawiercie.kppsp.gov.pl.
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – mł.kpt. Anna Gawron tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych – st. str. Aleksandra Albera (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. +48 47 851 55 03,
  e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia / załatwienia lub przekazania do rozpatrzenia / załatwienia zgodnie z właściwością innym podmiotom / organom skargi, wniosku, petycji, interwencji i będą udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia.
 4. Odbiorcami danych są: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
 6. Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym z: art. 63 §2 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz §6 ust. 2 i §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), w związku z art. 226 kpa; art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2017r. poz. 1123).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 09:40 mł. asp. Mateusz Michalik
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. asp. Mateusz Michalik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i Wnioski 8.0 19.01.2024 13:56 mł. asp. Mateusz Michalik
Skargi i Wnioski 7.0 23.10.2023 14:11 mł. asp. Mateusz Michalik
Skargi i Wnioski 6.0 08.04.2022 14:11 mł. asp. Mateusz Michalik
Skargi i Wnioski 5.0 15.03.2022 11:11 mł. asp. Mateusz Michalik
Skargi i Wnioski 4.0 15.03.2022 11:09 mł. asp. Mateusz Michalik
Skargi i Wnioski 3.0 28.02.2021 15:31 mł. asp. Mateusz Michalik
Skargi i Wnioski 2.0 10.12.2020 07:54 mł. asp. Mateusz Michalik
Skargi i Wnioski 1.0 08.12.2020 09:40 mł. asp. Mateusz Michalik

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}