W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. kpt. Wojciech Piechowicz
 • E-mail: w.piechowicz@kppsp.zgorzelec.pl
 • Telefon: 75 77 51 145 w. 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
 • Adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
  ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 5C
  59-900 Zgorzelec
 • E-mail: kpzgorzelec@kwpsp.wroc.pl
 • Telefon: 75 77 51 145

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej znajduje się od strony południowej budynku (strona ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego),
 • Do wejścia głównego prowadzą 9 stopniowe schody nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • Przy wejściu głównym znajduje się parking z jednym miejscem postojowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych,
 • Budynek komendy posiada trzy kondygnacje i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • Przed wejściem do budynku komendy należy przy drzwiach głównych lub głównej bramie wjazdowej na plac manewrowy zadzwonić domofonem w celu skontaktowania się ze służbą dyżurną,
 • Zapewniono dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami do sali edukacyjnej "OGNIK" poprzez podnośnik platformowy, którym można przemieszczać się pomiędzy parterem a pierwszym piętrem. Wejście do podnośnika platformowego od strony placu wewnętrznego komedny,
 • Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia spotkania pod nr. tel. 75 77 51 145 z osobą właściwą merytorycznie,
 • W budynku komendy brak jest dostosowań architektonicznych, takich jak: platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne,
 • W budynku komendy nie ma windy,
 • Nie przewiduje się wejścia do budynku osób z psem przewodnikiem,
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.12.2020 18:11 Adam Poniatowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wojciech Piechowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 7.0 29.03.2024 09:17 Adam Poniatowski
Deklaracja dostępności 6.0 29.03.2024 09:15 Adam Poniatowski
Deklaracja dostępności 5.0 04.10.2023 21:08 Adam Poniatowski
Deklaracja dostępności 4.0 12.06.2023 14:50 Adam Poniatowski
Deklaracja dostępności 3.0 22.02.2022 13:41 Adam Poniatowski
Deklaracja dostępności 2.0 22.02.2022 13:39 Adam Poniatowski
Deklaracja dostępności 1.0 27.12.2020 18:11 Adam Poniatowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}