W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna dla petentów
Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu
 

Dane Administratora: Komenda Powiatowa Pańśtwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 5C, 59-900 Zgorzelec, e-mail: kpzgorzelec@kppsp.zgorzelec.pl

Dane IOD: Ewa Mikołajewska, kontakt pod nr tel. 71 368 22 13, e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl, lub listownie na adres: KOmenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ROD, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 5C, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 51 145, fax. 75 77 51 145 wew. 89, e-mail: kpzgorzelec@kwpsp.wroc.pl
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl, (50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 13).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji wniesionych spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzeniem rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz realizacji innych spraw związanych z działalnością Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu – na podstawie 6 ust. 1 lit. c lub e RODO oraz na podstawie Zarządzenia w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo (w odniesieniu do swoich danych osobowych):
  • dostępu (przy zachowaniu zasad ochrony danych osobowych innych osób),
  • sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
  • przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu rozpatrzenia sprawy.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

Materiały

Klauzula informacyjna dla petentów
Klauzula​_informacyjna​_dla​_petentów.pdf 0.10MB
Klauzula informacyjna dot.skarg i wniosków
Klauzula​_informacyjna​_dot​_skarg​_i​_wniosków.pdf 0.10MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
1​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_związku​_z​_prowadzeniem​_działań​_ratowniczych​_przez​_jednostki​_ochrony​_przeciwpożarowej.pdf 0.15MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
2​_Zakres​_odpowiedzialnosci​_oraz​_podzial​_zadan​_wspoladministratorow.pdf 0.33MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
3​_Odpowiedzialnosc​_i​_zadania​_innych​_niz​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpozar.pdf 0.22MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym w sprawach załatwianych milcząco
Klauzula​_informacyjna​_-​_milcząca​_zgoda.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ochroną osób i mienia
Klauzula​_informacyjna​_-​_monitoring​_wizyjny.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
Klauzula​_informacyjna​_-​_przetwarzanie​_danych​_w​_mediach​_społecznościowych​_KW​_PSP​_we​_Wrocławiu.docx 0.03MB
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w korespondencji e-mailowej
Klauzula​_informacyjna-korespondencja​_e-mail.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.12.2020 18:10 Adam Poniatowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Poniatowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 12.0 10.06.2024 10:32 Adam Poniatowski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 11.0 15.02.2024 12:58 Adam Poniatowski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 10.0 16.10.2023 11:26 Adam Poniatowski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 9.0 09.10.2023 11:57 Adam Poniatowski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 8.0 09.10.2023 11:52 Adam Poniatowski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 7.0 12.06.2023 14:50 Adam Poniatowski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 6.0 12.06.2023 14:48 Adam Poniatowski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 5.0 08.02.2023 12:27 Adam Poniatowski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 4.0 08.02.2023 11:40 Adam Poniatowski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 3.0 13.06.2022 08:00 Adam Poniatowski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 2.0 08.02.2021 09:58 Tadeusz Sobczak
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1.0 27.12.2020 18:10 Adam Poniatowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}