W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna dla petentów

Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ROD, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu ul. Bolesława Chrobrego 1, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 51 145, fax. 75 77 51 145 wew. 89, e-mail: kpzgorzelec@kwpsp.wroc.pl
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Wojciech Downar, e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl, (50-552 Wrocław, ul. Borowska138, tel. 71 368 22 13).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji wniesionych spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzeniem rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz realizacji innych spraw związanych z działalnością Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu – na podstawie 6 ust. 1 lit. c lub e RODO oraz na podstawie Zarządzenia w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo (w odniesieniu do swoich danych osobowych):
  • dostępu (przy zachowaniu zasad ochrony danych osobowych innych osób),
  • sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
  • przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu rozpatrzenia sprawy.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

Materiały

Klauzula informacyjna dla petentów Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu
Klauzula​_informacyjna​_dla​_petentów.pdf 0.13MB
Klauzula informacyjna dot. skarg i wniosków
Klauzula​_informacyjna​_dot​_skarg​_i​_wniosków.pdf 0.18MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.12.2020 18:10 Adam Poniatowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Poniatowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 3.0 13.06.2022 08:00 Adam Poniatowski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 2.0 08.02.2021 09:58 Tadeusz Sobczak
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1.0 27.12.2020 18:10 Adam Poniatowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}