W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna (RODO)

Śląski  Komendant  Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej informuje, że  Państwa dane osobowe  zawarte w skargach/wnioskach/petycjach będą przetwarzane w celu rozpatrzenia/załatwienia lub przekazania do rozpatrzenia/załatwienia zgodnie  z właściwością innym podmiotom/organom.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuje, że: 

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. +48 47 851 50 00 , faks +48 47 851 51 15  e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl )
  2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas: (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. +48 47 851 51 80, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl ) oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Daniel Hermyt (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. +48 47 851 55 03, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
  3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia / załatwienia lub przekazania do rozpatrzenia / załatwienia zgodnie z właściwością innym podmiotom / organom skargi, wniosku, petycji, interwencji i będą udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. 
  4. Odbiorcami danych mogą być: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura oraz inne organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji. 
  6. Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym z: art. 63 §2 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania  i rozpatrywania skarg i wniosków w związku z  art. 226 kpa; art. 4 ust.2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  11 lipca 2014r. o petycjach.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
  • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, faks 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9.  Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  
 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 09:32 Aneta Gołębiowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Renata Białas Stanowisko pracy ds. ochrony danych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna (RODO) 7.0 12.09.2022 11:36 Aneta Gołębiowska
Klauzula informacyjna (RODO) 6.0 28.04.2022 15:35 Magdalena Olszar
Klauzula informacyjna (RODO) 5.0 15.02.2022 13:10 Aneta Gołębiowska
Klauzula informacyjna (RODO) 4.0 15.02.2022 13:10 Aneta Gołębiowska
Klauzula informacyjna (RODO) 3.0 15.02.2022 13:06 Aneta Gołębiowska
Klauzula informacyjna (RODO) 2.0 28.12.2021 10:17 Magdalena Olszar
Klauzula informacyjna (RODO) 1.0 08.12.2020 09:32 Aneta Gołębiowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}