W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Podsumowanie 2021 roku

03.01.2022

Zdjęcie przedstawia czterech strażaków odwróconych tyłem, w ubraniach specjalnych i hełmach. Na plecach mundurów napis Państwowa Straż Pożarna. W prawym dolnym roku napis KW PSP w Katowicach

W 2021 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej w województwie śląskim brały udział w 71.656 interwencjach, to prawie o 440 mniej zarejestrowanych zdarzeń niż w 2020 roku. Strażacy w 2021 roku gasili o ponad 2.000 mniej pożarów (11.801), ale liczba wyjazdów do miejscowych zagrożeń zwiększyła się o ponad 1.400 (53.821). Odnotowano także 6.034 alarmy fałszywe.  
 
We wszystkich zdarzeniach śmierć poniosły 1.052 osoby, a 6.050 zostało poszkodowanych. W pożarach zginęło 57 osób, a 357 zostało rannych. 

Spośród pożarów 3.793 były to pożary w budynkach mieszkalnych. Najczęstszymi przyczynami ich powstawania była nieostrożność, nieprawidłowe użytkowanie urządzeń grzewczych lub brak drożności przewodów kominowych.

Miejscowe zagrożenia to przede wszystkim działania prowadzone przy wypadkach w komunikacji drogowej czy usuwaniu skutków wichur i opadów deszczu oraz gradu, które najintensywniej wystąpiły w okresie letnim. 

W lutym 2021 roku, w związku z zagrożeniem wystąpienia tzw. powodzi roztopowej, w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.

Rok 2021 był kontynuacją działań, związanych ze zwalczaniem zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2. Od początku pandemii Państwowa Straż Pożarna oraz ochotnicze straże pożarne wspierają w tym zakresie inne służby i instytucje. Strażacy z terenu województwa śląskiego nadal pomagali przy tworzeniu przyszpitalnych polowych izb przyjęć.
Ponadto strażacy, którzy posiadają kwalifikacje ratownika medycznego, byli delegowani do szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie pomagali personelowi medycznemu.

Wspierając działania ochrony zdrowia, w województwie utrzymywane są 3 bazy tlenu medycznego, zlokalizowane w jednostkach ratowniczo – gaśniczych w Częstochowie, Knurowie i Mysłowicach. Jest to rezerwa tlenu przygotowana na potrzeby szpitali oraz zespołów ratownictwa medycznego. 

W ramach Narodowego Programu Szczepień strażacy pomagali również dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogły tam dotrzeć we własnym zakresie. Aby podnieść poziom zaszczepienia mieszkańców Polski, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach. Narodowy Program Szczepień został poszerzony także o inicjatywę #SzczepimySię z OSP. 

W marcu rozpoczął się program szczepień wśród służb mundurowych w ramach Narodowego Programu Szczepień dla służb mundurowych, do którego przystąpili również funkcjonariusze PSP i druhowie z OSP województwa śląskiego. 

W związku z przedstawieniem projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych podobnie jak w całej Polsce, także w województwie śląskim odbywały się spotkania konsultacyjne dotyczących projektu ustawy z udziałem przedstawicieli PSP i OSP. Spotkania te miały na celu przedstawienie najważniejszych założeń i celów ustawy oraz zebranie propozycji i wniosków do dokumentu. W ramach prowadzonych konsultacji śląski komendant wojewódzki PSP powołał zespół do prac nad projektem ustawy o OSP. 

W celu utrzymania gotowości operacyjnej w województwie, cyklicznie realizowano ćwiczenia na poziomie wojewódzkim i powiatowym. 
We wrześniu zorganizowano wojewódzkie ćwiczenia ratownicze Centralnego Odwodu Operacyjnego „LASY 2021”. Brały w nich udział między innymi wydzielone siły i środki Śląskiej Brygady Odwodowej. 

Rok 2021 to również zmiany w przyjmowaniu zgłoszeń na numer alarmowy. Od września 2021 roku mieszkańcy województwa śląskiego dzwoniąc na numer 998, łączą się bezpośrednio z operatorem numeru alarmowego 112. 

Rok 2021 zakończył się akcją zabezpieczania przez Państwową Straż Pożarną Szczytu Cyfrowego ONZ-IGF 2021, który odbył się w grudniu w Katowicach.
 

opracowanie: mł. bryg. Aneta Gołębiowska

{"register":{"columns":[]}}