W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Porozumienie o współpracy pomiędzy KW PSP oraz OIP

22.11.2022

Porozumienie o współpracy pomiędzy KW PSP oraz OIP

22 listopada w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach Pan Piotr Kalbron podpisali porozumienie w celu zapewnienia sprawnego współdziałania w zakresie realizacji zadań ustawowych. 
 
W porozumieniu Strony zobowiązały się do stałego współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przekazywania informacji o zdarzeniach, które wymagają podjęcia czynności przez drugą Stronę zgodnie z przepisami regulującymi jej właściwość rzeczową, wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji dotyczących stosowania przepisów związanych z zakresem współdziałania, wspierania i rozpowszechniania inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, jak również podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy stanu przestrzegania prawa w zakresie spraw należących do właściwości organów, w tym podejmowanie wspólnych działań prewencyjno – promocyjnych propagujących zasady bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Zawarte porozumienie przewiduje także przeprowadzanie kontroli na wniosek organu współdziałającego, a także przeprowadzanie skoordynowanych kontroli, dotyczących istotnych problemów bezpieczeństwa pracy 
i ochrony przeciwpożarowej. 
 
Dzisiejsza deklaracja współpracy na szczeblu wojewódzkim została zawarta na podstawie porozumienia Głównego Inspektora Pracy i Komendanta Głównego PSP.
 

Tekst i zdjęcia: KW PSP w Katowicach

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}