W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach lub upoważniony Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Wojewódzkiego PSP, tel.: +48 32 621 51 10.
W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 telefon: +48 32 621 51 70.
 

Skargi i wnioski można składać:

•    Listownie - na adres:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wita Stwosza 36, 40-062 KATOWICE;
•    Osobiście - w Kancelarii Ogólnej przy ul. Wita Stwosza 36
codziennie w godz. od 7:30 do 15:30;
•    Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej KW PSP w Katowicach ePUAP: SkrytkaESP;
•    Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: sekrkdta@katowice.kwpsp.gov.pl   z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”;
•    Faksem na numer: +48 32 621 51 15;
•    Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli tel.: +48 32 621 51 70

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 

Skarga/wniosek powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko wnoszącego.
  2. Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Statystyka skarg i wniosków, które wpłyneły w 2020 roku:

SKARGI - wpłynęło ogółem 17, z czego:
bezzasadne - 11,
zasadne w części - 1,
zasadne - 2.
ANONIMY - wpłynęło ogółem 13, z czego:
bezzasadne - 11,
zasadne w części - 2,
zasadne - 0.
 


 

Materiały

Klauzula skargi i wnioski
Klauzula​_skargi​_i​_wnioski.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 10:10 Aneta Gołębiowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 2.0 22.01.2021 11:38 Aneta Gołębiowska
Skargi i wnioski 1.0 08.12.2020 10:10 Aneta Gołębiowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}