W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Uroczyste otwarcie sali edukacyjnej "Ognik" w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu

23.11.2021

Na zdjęciu grupa przedszkolaków oraz strażak prezentujący Symulator Zagrożeń Pożarowych

23 listopada 2021 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu miało miejsce uroczyste otwarcie sali edukacyjnej „Ognik”. 

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku śląskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP nadbryg. Jackowi Kleszczewskiemu przez dowódcę uroczystości.

Następnie głos zabrał komendant powiatowy PSP w Lublińcu st. bryg. Janusz Bula, który powitał zaproszonych gości i przedstawił genezę powstania Sali „Ognik”.  W swoim wystąpieniu zaznaczył, że coraz większe znaczenie ma działalność straży pożarnej w zakresie prewencji społecznej, której kluczowym elementem jest edukacja i informacja. Takim przykładem jest właśnie nowopowstały „Ognik” w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu z zapleczem dydaktycznym, gdzie dzieci, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik, mogą w kontrolowanym środowisku uczyć się bezpiecznych zachowań oraz gdzie będzie można propagować zasady bezpiecznego postępowania. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował i podkreślił, że stworzenie takiego miejsca nie byłoby możliwe bez wsparciu finansowego wielu podmiotów budżetowych, jak i pozabudżetowych oraz osobistego zaangażowania strażaków.

W dalszej części uroczystości odczytano list okolicznościowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Następnie głos zabrali kolejno:  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Gawron, starosta lubliniecki Pan Joachim Smyła oraz śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest „inwestycja w edukację najmłodszych”, której celem jest wychowanie świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Jako jedną z form działalności społecznej, która ma pozytywny wpływ na młodzież, wskazał członkostwo w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.  

Na zakończenie zaproszeni goście dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia Sali „Ognik”. Następnie uczestnicy zwiedzili salę edukacyjną.

W uroczystym otwarciu sali edukacyjnej wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm RP Pan  Andrzej Gawron, śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, starosta lubliniecki Pan Joachim Smyła, przedstawiciele samorządu terytorialnego w tym wójtowie gmin powiatu lublinieckiego, komendant powiatowy PSP w Tarnowskich Górach st. bryg. Piotr Krężel, szefowie służb, przedstawiciele instytucji współpracujących ze strażą pożarną oraz darczyńców, duszpasterz lublinieckich strażaków a także grupa dzieci wraz z opiekunami z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” w Lublińcu.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Po zakończeniu uroczystości śląski komendant wojewódzki PSP wizytował zmodernizowane Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu. Całkowity koszt modernizacji stanowiska wyniósł ponad 400 000 zł. z czego 130 000 zł. pochodziło z budżetu Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, a pozostałe środki z budżetu Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Lublinieckiego.


Sala edukacyjna utworzona została w zaadaptowanym pomieszczeniu nieużytkowanej sali gimnastycznej Komendy, o powierzchni ponad 120 m2. Przestrzeń sali podzielono na stanowiska tematyczne, obrazujące różnego rodzaju zagrożenia, które występują nie tylko w mieszkaniach, ale także np. w lesie czy nad jeziorem. 
W ramach sali funkcjonują między innymi stanowiska prezentujące: 
- pożar rozwijający się w pomieszczeniu za zamkniętymi drzwiami oraz pokaz działania sygnalizacji pożarowej i zasad ewakuacji, 
- zagrożenia pożarowe w pomieszczeniu kuchennym (pożar urządzeń elektrycznych, zasady gaszenia oleju itp.),
- zagrożenia w pomieszczeniu łazienki (zasada działania gazowego podgrzewacza wody, potencjalne źródła tlenku węgla, zasada działania czujki tlenku węgla),
- zasady pierwszej pomocy (gdzie dzieci na fantomach będą mogły nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy).
Dodatkowym elementem sali edukacyjnej jest stanowisko zapoznające dzieci ze specyfiką służby strażaka, na którym znajduje się sprzęt i ubrania specjalne wykorzystywane przy rożnego rodzaju działaniach ratowniczych np. wodno-nurkowych czy chemiczno-ekologicznych.
Ponadto salę wyposażono w mobilny symulator „Las i Jezioro”. Jest to makieta umożliwiająca wizualne prezentowanie zagrożeń pożarowych i ekologicznych na obszarach leśnych i nad jeziorami. 

Niewątpliwą atrakcją sali jest symulator zagrożeń pożarowych - inteligentny model domku jednorodzinnego, w którym komputery i urządzenia elektroniczne kontrolują każdy jego element. Symulacja zagrożeń pożarowych przedstawiona jest za pomocą efektów specjalnych w postaci świateł i zadymienia, a system monitoringu wizyjnego umożliwia pokaz na ekranie telewizora zagrożeń wewnątrz domku oraz rozwoju pożaru w wybranym pomieszczeniu. 

Koszt całego projektu wyniósł ponad 200.000 zł, Środki na ten cel pochodziły z budżetów: Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz z budżetów jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Lublinieckiego.

 

opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Katowicach

Zdjęcia (20)

{"register":{"columns":[]}}