W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, po trwających trzy lata uzgodnieniach i pracach przygotowawczych związanych z realizacją delegacji ustawowej dotyczącej uruchomienia krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z dniem 1 stycznia 1995 r. system ten zafunkcjonował i z tym dniem przystąpiono do realizacji pierwszego etapu wdrażania rozwiązań dotyczących jego budowy. Procedura poprzedzająca wydanie stosownej decyzji przez Komendanta Głównego PSP była związana z uprzednim zawarciem wymaganych prawem porozumień pomiędzy przedstawicielami jednostek ochotniczej straży pożarnej, gminy i właściwym terenowo komendantem rejonowym Państwowej Straży Pożarnej.

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY– to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inpekcje i straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.

Podstawową zasadą funkcjonowania KSRG jest umożliwienie każdemu podmiotowi mogącemu realizować lub wspomagać działania ratownicze współpracy z systemem w ramach jego struktury organizacyjnej bądź jako podmiot wspomagający działania systemu.

KSRG tworzą i koordynują jego funkcjonowanie, według prymatu terytorialnego, następujące organy władzy:

– wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę;

– starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska lub mienia, na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej i zarządza przy pomocy powiatowego zespołu reagowania kryzysowego;

– wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia, na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej i zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego.

Działania prowadzone na obszarze kraju są koordynowane przez komendanta głównego PSP,który jest organem administracji rządowej szczebla centralnego w sprawach organizacji systemu. Nadzór nad całym KSRG sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Komendy PSP i podmioty KSRG są narzędziem wojewody i starosty do realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także zadań z zakresu ochrony ludności.

Materiały

Wykaz jednostek OSP włączonych do KSRG (stan na 06-12-2021)
BIP​_osp​_w​_ksrg​_stan​_na​_2021​_12​_06.pdf 0.22MB
Mapa jednostek OSP w KSRG na terenie woj. opolskiego (stan na 06-12-2021)
2021​_12​_06​_osp​_w​_ksrg​_mapa.pdf 0.31MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 09:10 Tomasz Tuła
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dorota Granacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 4.0 16.12.2021 10:08 Tomasz Tuła
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 3.0 29.04.2021 12:54 Tomasz Tuła
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 2.0 04.02.2021 13:25 Tomasz Tuła
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 1.0 04.12.2020 09:10 Tomasz Tuła

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}