W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Misja i zadania Państwowej Straży Pożarnej

Logo Państwowej Straży Pożarnej.

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
 • kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 • współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
 • realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

(cytat z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej)

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:

 • Komenda Główna,
 • Komenda Wojewódzka,
 • Komenda Powiatowa i Komenda Miejska,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły,
 • Jednostki badawczo-rozwojowe,
 • Centralne Muzeum Pożarnictwa.
{"register":{"columns":[]}}