W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Termin I 01.02.-01.03.2021

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzeniania się koronawirusa. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje , że szkolenia inspektorów ochrony p.pożarowej będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej, do odwołania. Informacje w powyższej sprawie udzielane są mailowo pod adresem a.pazdan@kwpsp.wroc.pl

Uwaga: BRAK MIEJSC !!

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia elektronicznie na adres inspektorzy@kwpsp.wroc.pl   pocztą na adres: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław  najpóźniej do dnia 24 stycznia 2021 r.

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 1600 zł i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta oraz tytułu wpłat zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.


3. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1)      świadectwa ukończenia szkoły średniej,

2)      formularza  zgłoszenia w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby                 właściwej do skierowania na szkolenie,

3)      dowodu wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA

1. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 22 lutego 2010 r.

2. Zajęcia dydaktyczne  realizowane są podczas 2  zjazdów tygodniowych  przedzielonych 14 dniowym samokształceniem kierowanym.

3. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

3. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

4. Kontakt : Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu tel. 71 – 3682194, 71 – 3682190,

 e-mail: inspektorzy@kwpsp.wroc.pl, a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.

MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI SZKOLENIA

 1. Zajęcia odbywają się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 ( sala konferencyjna ).
 2. Przesłany formularz zgłoszenia jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia KW PSP we Wrocławiu, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność zgłoszeń) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników (minimum 10).

TERMINY  REALIZACJI  SZKOLENIA

1)      I zjazd                                                  01-05.02. 2021  r.,

2)      samokształcenie kierowane                 06.02.-21.02. 2021 r.

3)      II zjazd                                                22-26.02.2021 r.,

4)      egzamin                                                01 marzec 2021 r.

Termin II 20.09-18.10.2021

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzeniania się koronawirusa. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje , że szkolenia inspektorów ochrony p.pożarowej będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej, do odwołania. Informacje w powyższej sprawie udzielane są mailowo pod adresem a.pazdan@kwpsp.wroc.pl

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia elektronicznie na adres inspektorzy@kwpsp.wroc.pl   pocztą na adres: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław  najpóźniej do dnia 15 września 2021 r.

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 1600 zł i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta oraz tytułu wpłat zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.


3. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1)      świadectwa ukończenia szkoły średniej,

2)      formularza  zgłoszenia w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby                 właściwej do skierowania na szkolenie,

3)      dowodu wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA

1. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 22 lutego 2010 r.

2. Zajęcia dydaktyczne  realizowane są podczas 2  zjazdów tygodniowych  przedzielonych 14 dniowym samokształceniem kierowanym.

3. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

3. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

4. Kontakt : Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu tel. 71 – 3682194, 71 – 3682190,

 e-mail: inspektorzy@kwpsp.wroc.pl, a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.

MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI SZKOLENIA

 1. Zajęcia odbywają się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 ( sala konferencyjna ).
 2. Przesłany formularz zgłoszenia jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia KW PSP we Wrocławiu, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność zgłoszeń) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników (minimum 10).

TERMINY  REALIZACJI  SZKOLENIA

1)      I zjazd                                                  20.09-24.09.2021  r.,

2)      samokształcenie kierowane            25.09-10.10.2021 r.,

3)      II zjazd                                                11-15.10.2021 r.,

4)      egzamin                                             18 października 2021 r.

 

Termin III 15.11.-13.12.2021

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzeniania się koronawirusa. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje , że szkolenia inspektorów ochrony p.pożarowej będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej, do odwołania. Informacje w powyższej sprawie udzielane są mailowo pod adresem a.pazdan@kwpsp.wroc.pl

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia elektronicznie na adres inspektorzy@kwpsp.wroc.pl   pocztą na adres: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław  najpóźniej do dnia 06 listopada 2021 r.

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 1600 zł i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta oraz tytułu wpłat zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.


3. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1)      świadectwa ukończenia szkoły średniej,

2)      formularza  zgłoszenia w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby                 właściwej do skierowania na szkolenie,

3)      dowodu wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA

1. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 22 lutego 2010 r.

2. Zajęcia dydaktyczne  realizowane są podczas 2  zjazdów tygodniowych  przedzielonych 14 dniowym samokształceniem kierowanym.

3. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

3. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

4. Kontakt : Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu tel. 71 – 3682194, 71 – 3682190,

 e-mail: inspektorzy@kwpsp.wroc.pl, a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.

MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI SZKOLENIA

 1. Zajęcia odbywają się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 ( sala konferencyjna ).
 2. Przesłany formularz zgłoszenia jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia KW PSP we Wrocławiu, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność zgłoszeń) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników (minimum 10).

TERMINY  REALIZACJI  SZKOLENIA

1)      I zjazd                                                  15.11.- 19.11.2021  r.,

2)      samokształcenie kierowane           20.11.-05.12.2021 r.,

3)      II zjazd                                                06.12.-10.12.2021 r.,

4)      egzamin                                                13 grudnia 2021 r.

 

Szkolenie aktualizujące I 16.03.-19.03.2021

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzeniania się koronawirusa. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje , że szkolenia inspektorów ochrony p.pożarowej będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej, do odwołania. Informacje w powyższej sprawie udzielane są mailowo pod adresem a.pazdan@kwpsp.wroc.pl

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie:

a) formularza zgłoszenia,

b) kopii, aktualnego do dnia zakończenia szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej elektronicznie na adres inspektorzy@kwpsp.wroc.pl 

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 800 zł i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta oraz tytułu wpłat zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.

3. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1)      aktualnego do dnia zakończenia szkolenia zaświadczenia ukończenia szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

2)      formularza  zgłoszenia w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby właściwej do skierowania na szkolenie,

3)      dowodu wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

 

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA

1. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 28 sierpnia 2012 r.

2. Zajęcia dydaktyczne  realizowane są podczas 3 dni zajęć dydaktycznych.

3. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

4. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

5. Kontakt : Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu tel. 71 – 3682194, 71 – 3682190,

 e-mail:woszp@kwpsp.wroc.pl, a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA

 1. Zajęcia odbywają się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 ( sala konferencyjna)
 2. Przesłany formularz zgłoszenia jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia KW PSP  we Wrocławiu, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność zgłoszeń) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników (minimum 10).

 

 

Szkolenie aktualizujące II 25.05.-28.05.2021

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzeniania się koronawirusa. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje , że szkolenia inspektorów ochrony p.pożarowej będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej, do odwołania. Informacje w powyższej sprawie udzielane są mailowo pod adresem a.pazdan@kwpsp.wroc.pl

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie:

a) formularza zgłoszenia,

b) kopii, aktualnego do dnia zakończenia szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej elektronicznie na adres inspektorzy@kwpsp.wroc.pl 

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 800 zł i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta oraz tytułu wpłat zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.

3. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1)      aktualnego do dnia zakończenia szkolenia zaświadczenia ukończenia szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

2)      formularza  zgłoszenia w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby właściwej do skierowania na szkolenie,

3)      dowodu wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

 

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA

1. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 28 sierpnia 2012 r.

2. Zajęcia dydaktyczne  realizowane są podczas 3 dni zajęć dydaktycznych.

3. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

4. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

5. Kontakt : Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu tel. 71 – 3682194, 71 – 3682190,

 e-mail:woszp@kwpsp.wroc.pl, a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA

 1. Zajęcia odbywają się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 ( sala konferencyjna)
 2. Przesłany formularz zgłoszenia jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia KW PSP  we Wrocławiu, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność zgłoszeń) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników (minimum 10).
Szkolenie aktualizujące III 26.10.-29.10.2021

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzeniania się koronawirusa. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje , że szkolenia inspektorów ochrony p.pożarowej będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej, do odwołania. Informacje w powyższej sprawie udzielane są mailowo pod adresem a.pazdan@kwpsp.wroc.pl

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie:

a) formularza zgłoszenia,

b) kopii, aktualnego do dnia zakończenia szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej elektronicznie na adres inspektorzy@kwpsp.wroc.pl 

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 800 zł i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta oraz tytułu wpłat zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.

3. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1)      aktualnego do dnia zakończenia szkolenia zaświadczenia ukończenia szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

2)      formularza  zgłoszenia w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby właściwej do skierowania na szkolenie,

3)      dowodu wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

 

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA

1. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 28 sierpnia 2012 r.

2. Zajęcia dydaktyczne  realizowane są podczas 3 dni zajęć dydaktycznych.

3. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

4. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

5. Kontakt : Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu tel. 71 – 3682194, 71 – 3682190,

 e-mail:woszp@kwpsp.wroc.pl, a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA

 1. Zajęcia odbywają się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 ( sala konferencyjna)
 2. Przesłany formularz zgłoszenia jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia KW PSP  we Wrocławiu, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność zgłoszeń) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników (minimum 10).
Formularze i załączniki do pobrania