W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Termin I 07.03.-04.04.2022 r Brak wolnych miejsc !

BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!!

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzeniania się koronawirusa Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że szkolenia inspektorów ochrony p.poż. będą prowadzone wyłącznie w formie e-learningowej, do odwołania. Informacje w powyższej sprawie udzielane są mailowo pod adresem a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1. Poprawne wypełnienie karty skierowania:

- przesłanie skanu karty skierowania na adres inspektorzy@kwpsp.wroc.pl najpóźniej do dnia 18 lutego 2022 r.

- dostarczenie oryginału karty skierowania osobiście lub pocztą na adres: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław w terminie do dnia rozpoczęcia szkolenia.

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 1600 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta oraz tytułu wpłat zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów bądź brak wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy.

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przesłana karta skierowania jest rejestrowana w Ośrodku Szkolenia KW PSP we Wrocławiu, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność zgłoszeń) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników (minimum 10).
 2. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 24 maja 2021 r.
 3. Szkolenie e-learningowe podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
 4. Część teoretyczna szkolenia przewiduje zajęcia on-line z wykorzystaniem aplikacji do komunikacji wideo w czasie rzeczywistym click-meeting, dwa tygodnie samokształcenia z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie e-learningowej Moodle. Do materiałów szkoleniowych uczestnicy mają dostęp przez cały czas trwania kursu.
 5. Część praktyczna szkolenia obejmuje 3 dni szkolenia. Podczas części praktycznej szkolenia zajęcia będą prowadzone on-line z wykorzystaniem aplikacji do komunikacji wideo w czasie rzeczywistym oraz/lub zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.
 6. Aby przystąpić do egzaminu każdy uczestnik musi napisać pracę projektową. Projektowa praca zaliczeniowa powinna zostać przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Programu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej z dn. 24.05.2021 r. oraz podanymi na platformie e-learningowej Moodle.
 7.  Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia z wykorzystaniem platformy elearningowej. Zgodnie z założeniami zawartymi w programie szkolenia, egzamin końcowy przeprowadza się w ciągu 75 minut w formie pisemnego testu, złożonego z 60 zadań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią i dwoma dystraktorami. Egzamin końcowy uznaje się za zdany, jeśli zdający otrzymał minimum 70% punktów możliwych do zdobycia.
 8. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

TERMINY  REALIZACJI  SZKOLENIA

1)      I zjazd                                                   07-11.03.2022  r.

2)      samokształcenie kierowane                 12.03.-27.03.2022 r.

3)      II zjazd                                                 28.03-01.04.2022 r.

4)      egzamin                                                04.04.2022 r.

KONTAKT

Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu

tel. 71 – 3682194, 71 – 3682190,

 e-mail: inspektorzy@kwpsp.wroc.pl, a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.

 

 

Termin II 19.09.- 17.10.2022 r. Brak wolnych miejsc

BRAK WOLNYCH MIEJSC

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzeniania się koronawirusa Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że szkolenia inspektorów ochrony p.poż. będą prowadzone wyłącznie w formie e-learningowej, do odwołania. Informacje w powyższej sprawie udzielane są mailowo pod adresem a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1. Poprawne wypełnienie karty skierowania:

- przesłanie skanu karty skierowania na adres inspektorzy@kwpsp.wroc.pl najpóźniej do dnia 2 września 2022 r.

- dostarczenie oryginału karty skierowania osobiście lub pocztą na adres: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław w terminie do dnia rozpoczęcia szkolenia.

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 1600 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta oraz tytułu wpłat zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów bądź brak wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy.

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przesłana karta skierowania jest rejestrowana w Ośrodku Szkolenia KW PSP we Wrocławiu, a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu (decyduje kolejność zgłoszeń) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników (minimum 10).
 2. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 24 maja 2021 r.
 3. Szkolenie e-learningowe podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
 4. Część teoretyczna szkolenia przewiduje zajęcia on-line z wykorzystaniem aplikacji do komunikacji wideo w czasie rzeczywistym click-meeting, dwa tygodnie samokształcenia z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie e-learningowej Moodle. Do materiałów szkoleniowych uczestnicy mają dostęp przez cały czas trwania kursu.
 5. Część praktyczna szkolenia obejmuje 3 dni szkolenia. Podczas części praktycznej szkolenia zajęcia będą prowadzone on-line z wykorzystaniem aplikacji do komunikacji wideo w czasie rzeczywistym oraz/lub zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.
 6. Aby przystąpić do egzaminu każdy uczestnik musi napisać pracę projektową. Projektowa praca zaliczeniowa powinna zostać przygotowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Programu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej z dn. 24.05.2021 r. oraz podanymi na platformie e-learningowej Moodle.
 7.  Egzamin końcowy przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia z wykorzystaniem platformy elearningowej. Zgodnie z założeniami zawartymi w programie szkolenia, egzamin końcowy przeprowadza się w ciągu 75 minut w formie pisemnego testu, złożonego z 60 zadań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią i dwoma dystraktorami. Egzamin końcowy uznaje się za zdany, jeśli zdający otrzymał minimum 70% punktów możliwych do zdobycia.
 8. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

TERMINY  REALIZACJI  SZKOLENIA

1)      I zjazd                                                   19.09-23.09.2022  r.

2)      samokształcenie kierowane                 24.09.-09.10.2022 r.

3)      II zjazd                                                 10.10-14.10.2022 r.

4)      egzamin                                                17.10.2022 r.

KONTAKT

Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu

tel. 71 – 3682194, 71 – 3682190,

 e-mail: inspektorzy@kwpsp.wroc.pl, a.pazdan@kwpsp.wroc.pl.

Karta skierowania i załączniki do pobrania
{"register":{"columns":[]}}