W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

O urzędzie

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Głównym aktem prawnym stanowiącym podstawę działania Urzędu jest ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Oprócz tego, zadania Inspekcji wynikają z szeregu innych aktów prawnych rangi ustawowej.

Zgodnie z ustawą Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie.


Każdy obywatel może zapoznać się z efektami pracy PIP. Informacje o działalności inspekcji pracy znaleźć można w zakładce programy działania i sprawozdania.

Oprócz wyników pracy PIP w BIP znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania urzędu m.in. na temat podstaw prawnych, struktury, organizacji, majątku. Znajdują się tu również ogłoszenia dotyczące postępowań zamówień publicznych prowadzonych w trybie określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych a także ofert pracy w jednostkach organizacyjnych PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy udostępnia także informacje publiczne na wniosek zainteresowanego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2021 11:27 ARTUR SOBOTA
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Artur Sobota
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
O urzędzie 3.0 19.04.2023 12:23 Krzysztof Dejnarowicz
O urzędzie 2.0 22.10.2021 15:24 Krzysztof Dejnarowicz
O urzędzie 1.0 18.10.2021 11:27 ARTUR SOBOTA

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}