W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sprawozdanie finansowe

Główny Inspektorat Pracy

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Materiały

Bilans GIP
Bilans​_GIP​_za​_2020.pdf 0.22MB
Rachunek zysków i strat GIP
Rachunek​_Zysk​_​_w​_i​_Strat​_GIP​_za​_2020.pdf 0.21MB
Zestawienie zmian w Funduszu GIP
Zestawienie​_Zmian​_w​_Funduszu​_GIP​_za​_2020.pdf 0.20MB
Informacja dodatkowa GIP
Informacja​_dodatkowa​_GIP​_za​_2020.pdf 0.12MB
Bilans łączny PIP
Bilans​_laczny​_PIP​_za​_2020.pdf 0.08MB
Rachunek zysków i strat PIP
Rachunek​_Zysk​_​_w​_i​_Strat​_laczny​_PIP​_za​_2020.pdf 0.07MB
Zestawienie zmian w Funduszu PIP
Zestawienie​_Zmian​_w​_Funduszu​_laczne​_PIP​_za​_2020.pdf 0.07MB
Informacja dodatkowa PIP
PIP​_Informacja​_dodatkowa​_laczna​_PIP​_za​_2020.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2021 11:03 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Główny Inspektorat Pracy 2.0 04.11.2021 11:42 Krzysztof Dejnarowicz
Główny Inspektorat Pracy 1.0 04.11.2021 11:03 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:40 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 3.0 04.11.2021 15:42 Krzysztof Dejnarowicz
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 2.0 04.11.2021 10:55 Krzysztof Dejnarowicz
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 1.0 03.11.2021 15:40 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Sprawozdanie finansowe Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy na dzień 31.12.2020 r

Materiały

BILANS
BILANS.pdf 0.10MB
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK​_ZYSKÓW​_I​_STRAT.pdf 0.09MB
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
ZESTAWIENIE​_ZMIAN.pdf 0.08MB
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA​_DODATKOWA.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:42 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 3.0 06.12.2021 07:23 Mariusz Bielski
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 2.0 06.12.2021 07:21 Mariusz Bielski
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 1.0 03.11.2021 15:42 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

Sprawozdania finansowe Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Materiały

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
2020​_sprawozdanie​_bilans​_oip​_gdansk​_za​_2020​_rok.pdf 0.22MB
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej sporządzona na dzień 31.12.2020 rok
2020​_sprawozdanie​_informacja​_dodatkowa​_oip​_gdansk​_za​_2020​_rok.pdf 0.26MB
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 rok
2020​_sprawozdanie​_rachunek​_zyskow​_i​_strat​_oip​_gdansk​_za​_2020​_rok.pdf 0.21MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2020 rok
2020​_sprawozdanie​_zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_oip​_gdansk​_za​_2020​_rok.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:46 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 2.0 16.11.2021 14:08 Michał Pęczek
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 1.0 03.11.2021 15:46 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Materiały

Bilans za rok 2020 informacja dodatkowa
px​_04​_21​_spr2020​_informacja​_dodatkowa​_2020.pdf 0.55MB
Bilans za rok 2020 zestawienie zmian funduszu
px​_04​_21​_spr2020​_zestawienie​_zmian​_fund​_2020.pdf 0.10MB
Bilans za rok 2020 rachunek zysków strat
px​_04​_21​_spr2020​_rachunek​_zysk​_strat​_2020.pdf 0.12MB
Bilans za rok 2020 aktywa pasywa
px​_04​_21​_spr2020​_bilans​_2020.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:46 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 5.0 18.11.2021 13:08 Beata Surzyn
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 4.0 18.11.2021 13:07 Beata Surzyn
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 3.0 18.11.2021 13:05 Beata Surzyn
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 2.0 18.11.2021 12:58 Beata Surzyn
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 1.0 03.11.2021 15:46 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Materiały

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
oip​_kielce​_bilans​_2019.pdf 0.65MB
Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
oip​_kielce​_zestaw​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_2019.pdf 0.51MB
Rachunek Zysków i Strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
oip​_kielce​_rachunek​_zysków​_i​_strat​_2019.pdf 0.54MB
Informacja Dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 r.
oip​_kielce​_informacja​_dodatkowa​_2019.pdf 2.90MB
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
oip​_kielce​_bilans​_2020.pdf 0.64MB
Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
oip​_kielce​_zestaw​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_2020.pdf 0.50MB
Rachunek Zysków i Strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
oip​_kielce​_rachunek​_zysków​_i​_strat​_2020.pdf 0.54MB
Informacja Dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r.
oip​_kielce​_informacja​_dodatkowa​_2020.pdf 3.28MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach 2.0 19.11.2021 14:58 Marek Jarząbek
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach 1.0 03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Sprawozdania finansowe Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Materiały

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020
px​_07​_21​_001​_bilans​_jednostki​_budzetowej​_sporzadzony​_na​_dzien​_31122020.pdf 0.46MB
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020
px​_07​_21​_001​_rachunek​_zyskow​_i​_strat​_jednostki​_budzetowej​_sporzadzony​_na​_dzien​_31122020.pdf 0.34MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020
px​_07​_21​_001​_zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_budzetowej​_sporzadzony​_na​_dzien​_31122020​_(1).pdf 0.40MB
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020
px​_07​_21​_001​_informacja​_dodatkowa​_sporzadzona​_31122020.pdf 1.55MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 2.0 17.11.2021 10:01 Grzegorz Martuszewski
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 1.0 03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

Sprawozdania finansowe Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lubline

Materiały

za rok 2019 - Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019
Bilans​_jednostki​_budżetowej​_sporządzony​_na​_dzień​_311220219.pdf 0.85MB
za rok 2019 - Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019
Informacja​_dodatkowa​_sporządzona​_na​_dzień​_31122019.pdf 3.22MB
za rok 2019-Rachunek Zysków i Strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019
Rachunek​_Zysków​_i​_Strat​_jednostki​_budżetowej​_sporządzony​_na​_dzień​_31122019.pdf 0.74MB
za rok 2019 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_budżetowej​_sporządzony​_na​_dzien​_31122019.pdf 0.66MB
za rok 2020 - Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020
Bilans​_jednostki​_budżetowej​_sporządzony​_na​_dzień​_31122020.pdf 0.08MB
za rok 2020 - Informacja dodatkowo sporządzona na dzień 31.12.2020
Informacja​_dodatkowa​_sporządzona​_na​_dzień​_31122020.pdf 0.12MB
za rok 2020 - Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020
Rachunek​_zysków​_i​_strat​_jednostki​_budżetowej​_sporządzony​_na​_dzień​_31122020.pdf 0.07MB
za rok 2020 - Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_budżetowej​_sporządzony​_na​_dzień​_31122020.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie 2.0 18.11.2021 15:28 Bartłomiej Baczewski
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie 1.0 03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Materiały

Informacja dodatkowa laczna PIP za 2020
px​_8​_PIP​_Informacja​_dodatkowa​_laczna​_PIP​_za​_2020.pdf 0.13MB
Bilans GIP za 2020
px​_1​_Bilans​_GIP​_za​_2020.pdf 0.22MB
Rachunek Zysków i Strat GIP za 2020
px​_2​_Rachunek​_Zysk​_​_w​_i​_Strat​_GIP​_za​_2020.pdf 0.21MB
Zestawienie zmian w Funduszu GIP za 2020
px​_3​_Zestawienie​_Zmian​_w​_Funduszu​_GIP​_za​_2020.pdf 0.20MB
Informacja dodatkowa GIP za 2020
px​_4​_Informacja​_dodatkowa​_GIP​_za​_2020.pdf 0.12MB
Bilans łączny PIP za 2020
px​_5​_Bilans​_laczny​_PIP​_za​_2020.pdf 0.08MB
Rachunek zysków i Strat łączny PIP za 2020
px​_6​_Rachunek​_Zysk​_​_w​_i​_Strat​_laczny​_PIP​_za​_2020.pdf 0.07MB
Zestawienie zmian w Funduszu laczne PIP za 2020
px​_7​_Zestawienie​_Zmian​_w​_Funduszu​_laczne​_PIP​_za​_2020.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 2.0 19.11.2021 10:13 Krzysztof Dejnarowicz
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 1.0 03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Materiały

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 rok
10​_ol​_20​_bilans.pdf 0.09MB
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej sporządzona na dzień 31.12.2020 rok
10​_ol​_20​_informacja​_dodatkowa​_na​_dzien​_31122020.pdf 0.15MB
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 rok
10​_ol​_20​_rachunek​_zyskow​_i​_strat.pdf 0.09MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2020 rok
10​_ol​_20​_zestawienie​_zmian​_w​_funduszu.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 7.0 17.11.2021 12:49 Andrzej Lindemann
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 6.0 17.11.2021 11:40 Andrzej Lindemann
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 5.0 17.11.2021 11:39 Andrzej Lindemann
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 4.0 17.11.2021 11:29 Andrzej Lindemann
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 3.0 17.11.2021 11:28 Andrzej Lindemann
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 2.0 17.11.2021 11:27 Andrzej Lindemann
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie 1.0 03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Materiały

Bilans​ OIP Opole za rok 2020
Bilans​​_OIP​_Opole​​_za​​_2020.pdf 0.09MB
Rachunek zysków i strat OIP Opole
Rachunek​_zyskow​_i​_strat​_OIP​_Opole​_za​_2020.pdf 0.08MB
Zestawienie zmian w Funduszu OIP Opole
Zestawienie​​_zmian​​_w​​_funduszu​​_OIP​_Opole​_za​​_2020.pdf 0.08MB
Informacja dodatkowa OIP Opole
Informacja​_dodatkowa​_OIP​_Opole​_za​_2020​_korekta.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 2.0 18.11.2021 09:47 Paweł Kucharczyk
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 1.0 03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Sprawozdania finansowe Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Materiały

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
12​_21​_01​_sprawozdanie​_bilans​_2020.pdf 0.08MB
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r.
12​_21​_01​_sprawozdanie​_inform​_dodatk​_2020.pdf 0.12MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
12​_21​_01​_sprawozdanie​_zest​_zmian​_w​_fund​_2020.pdf 0.07MB
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
12​_21​_01​_sprawozdanie​_zest​_zysk​_i​_strat​_2020.pdf 0.07MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu 2.0 16.11.2021 14:30 Agnieszka Kudlińska
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu 1.0 03.11.2021 15:47 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

Materiały

Bilans Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie za rok 2020
13​_21​_05​_bilans​_2020.pdf 0.66MB
Rachunek zysków i strat Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie za rok 2020
13​_21​_05​_rachunek​_2020.pdf 0.55MB
Zestawienie zmian w funduszu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie za rok 2020
13​_21​_05​_zestawienie​_2020.pdf 0.48MB
Informacja dodatkowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie za rok 2020
13​_21​_05​_informacja​_dodatkowa​_2020.pdf 2.56MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:48 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie 2.0 19.11.2021 12:03 Piotr Matuła
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie 1.0 03.11.2021 15:48 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

Materiały

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
14​_2020​_1​_bilans.pdf 0.21MB
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r.
14​_2020​_2​_informacja​_dodatkowa.pdf 0.26MB
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
14​_2020​_3​_rachunek​_zyskow​_i​_strat.pdf 0.21MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
14​_2020​_4​_zestawienie​_zmian​_w​_funduszu.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:48 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 2.0 19.11.2021 10:53 Wojciech Wolicki
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 1.0 03.11.2021 15:48 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Materiały

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporzadzone na 31.12.2020 r.
15​_19​_00​_Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_sporzadzone​_na​_31122020​_r.pdf 0.28MB
Rachunek zysków i strat sporzadzony na 31.12.2020 r.
15​_19​_00​_Rachunek​_zysków​_i​_strat​_sporzadzony​_na​_31122020​_r.pdf 0.33MB
Informacja dodatkowa sporzadzona na 31.12.2020 r.
15​_19​_00​_Informacja​_dodatkowa​_sporzadzona​_na​_31122020​_r.pdf 1.93MB
informacja dodatkowa - korekta na 31.12.2020 r
15​_19​_00​_informacja​_dodatkowa​_-​_korekta​_na​_31122020​_r.pdf 1.94MB
Bilans jednostki sporzadzony na 31.12.2020 r.
15​_19​_00​_Bilans​_jednostki​_sporzadzony​_na​_31122020​_r.pdf 0.43MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:48 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie 4.0 15.11.2021 13:56 Filip Kawczyński
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie 3.0 15.11.2021 13:50 Filip Kawczyński
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie 2.0 15.11.2021 13:43 Filip Kawczyński
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie 1.0 03.11.2021 15:48 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Materiały

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
Bilans​_jednostki​_budzetowej​_sporzadzony​_na​_dzien​_31122020.pdf 0.10MB
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r.
Informacja​_dodatkowa​_sporzadzona​_na​_dzien​_31122020.pdf 0.47MB
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2020 r.
Rachunek​_zyskow​_i​_strat​_na​_31122020.pdf 0.15MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020 r.
Zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki​_na​_dzien​_31122020.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:48 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 3.0 26.11.2021 08:36 Krzysztof Dejnarowicz
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 2.0 18.11.2021 09:58 Marek Łeszkiw
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 1.0 03.11.2021 15:48 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

Materiały

Bilans na 31.12.2020 OIP Zielona Góra
Bilans​_na​_31122020​_OIP​_Zielona​_Gora.pdf 0.08MB
Rachunek zysków i strat na 31.12.2020 OIP Zielona Góra
Rachunek​_zyskow​_i​_strat​_na​_31122020​_OIP​_Zielona​_Gora.pdf 0.07MB
Zestawienie zmian w Funduszu na 31.12.2020 OIP Zielona Góra
Zestawienie​_zmian​_w​_Funduszu​_na​_31122020​_OIP​_Zielona​_Gora.pdf 0.06MB
Informacja dodatkowa na 31.12.2020 OIP Zielona Góra
Informacja​_dodatkowa​_na​_31122020​_OIP​_Zielona​_Gora.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.11.2021 15:48 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze 3.0 26.11.2021 08:36 Krzysztof Dejnarowicz
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze 2.0 19.11.2021 10:27 Olaf Dzięgielewski
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze 1.0 03.11.2021 15:48 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu

Materiały

Informacja Dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r.
px​_18​_21​_04​_Informacja​_dodatkowa​_na​_31122020​_sprawozdanie.pdf 0.12MB
Rachunek Zysków i Strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
px​_18​_21​_03​_rachunek​_zyskow​_i​_strat​_na​_31122020​_sprawozdanie.pdf 0.07MB
Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
px​_18​_21​_02​_zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_na​_31122020​_sprawozdanie.pdf 0.07MB
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
px​_18​_21​_01​_bilans​_jednostki​_budzetowej​_na​_31122020​_sprawozdanie.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2021 11:01 Krzysztof Dejnarowicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Dejnarowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu 2.0 18.11.2021 14:39 Magdalena Kowal
Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu 1.0 04.11.2021 11:01 Krzysztof Dejnarowicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}