W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zawiadomienie o zawieszeniu śledztwa o sygn. akt PO VI Ds. 42/13

12.07.2021

Na podstawie art. 131 § 2 i 3 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia o zawieszeniu śledztwa o sygn. akt PO VI Ds. 42/13 przeciwko Marcinowi P., podejrzanemu o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z  art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., popełnione w okresie od dnia 11 lipca 2012 roku do dnia 26 lipca 2012 roku, w Gdańsku i innych miejscach na terenie Polski i poza jej granicami, powodując szkodę majątkową w wysokości 8.985.826,73 złotych

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 22 § 2, art. 459 § 2 i art. 465 § 2 k.p.k. na powyższe postanowienie służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Pokrzywdzony w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia może zwrócić się o doręczenie mu postanowienia o zawieszeniu śledztwa (art. 131 § 3 k.p.k.)

Pouczenie:

Na postanowienie niniejsze stronom przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi /art. 22 § 2 k.p.k., art. 465 § 2 k.p.k./. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne /art. 122 § 1 i art. 460 k.p.k./