W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zawiadomienie o zawieszeniu śledztwa w sprawie PO IX Ds 1.2020 (poprzednia sygnatura PO VI Ds 50.2016), dot. giełdy kryptowalut Bitcurex.

05.07.2021

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 roku, wydanym na podstawie art. 22 § 1 kpk, zawieszono śledztwo w sprawie o sygnaturze PO IX Ds 1.2020 przeciwko M. L., podejrzanemu o czyny z art. z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk oraz z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk oraz w sprawie o czyn z art. 267 § 2 kk w zw. z art. 287 § 1 kk w zw. z art 294 § 1 kk i art 11 § 2 kk, polegający na wytransferowaniu w dniu 13 października 2016 roku kryptowaluty z portfela giełdy Bitcurex, po uprzednim  uzyskaniu nieuprawnionego dostępu do części systemu informatycznego spółki Digital Future, a także w sprawie o czyn z art. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, polegający na doprowadzeniu w okresie od 2013 r do 30 listopada 2016 r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, nie mniejszej niż 767.642,29 zł, nieustalonej dotychczas liczby osób fizycznych i prawnych, w związku z działalnością giełdy Bitcurex.

Przyczyną zawieszenia postepowania jest długotrwała przeszkoda, uniemożliwiająca jego kontynuowanie, wynikająca m.in. z konieczności realizacji czynności procesowych za granicą.

W związku z powyższym poucza się pokrzywdzonych i ich pełnomocników, iż na  postanowienie  w  przedmiocie  zawieszenia  postępowania  przysługuje  zażalenie  do  sądu właściwego  do  rozpoznania  sprawy  w  terminie  zawitym  7  dni  od  daty  doręczenia  odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się do prokuratora, który wydał zaskarżone orzeczenie (art. 428 § 1 k.p.k.)

O doręczenie odpisu postanowienia można zwrócić się w terminie zawitym 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia (art. 131 § 3 kpk).