W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Prokuratura Okręgowa w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/po-radom zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 31 marca 2021 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej
Dostępność serwisów internetowych jest ważna dla wszystkich bez wyjątku. Ale ma szczególne znaczenie dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, np. seniorów czy osób z niepełnosprawnością.

Dążymy do tego, by nasz serwis spełniał międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibilty Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Zasady te mówią, co zrobić, aby serwis był dostępny dla każdego, bez względu na:

  • poziom jego sprawności,
  • wiek,
  • sprzęt czy oprogramowanie, którego używa.

Nasz serwis dąży do zgodności z tymi wytycznymi na poziomie AA, tzn. jest dostępny dla większości osób, które z niego korzystają.

 
Osoby niewidome i słabowidzące:
Wszystkie strony serwisu posiadają strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.
Do wszystkich zdjęć prezentujących istotne informacje dodajemy opisy alternatywne.
Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne.
 
Osoby, które nie korzystają z myszki:
Wszystkie informacje i funkcjonalności serwisu są dostępne  bez problemu za pomocą samej klawiatury.

Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Zaborowski, adres poczty elektronicznej mirekz@przemysl.po.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Prokuratury Okręgowej w Radomiu mieści się przy ul. J. Malczewskiego 7. Główne wejście usytuowane jest od strony ul. J. Malczewskiego. Dla osób niepełnosprawnych , poruszających się na wózkach przystosowano wejścia od strony parkingu na dziedzińcu (wjazd przez bramę przy ul. J. Malczewskiego 7), tam także istnieje możliwość zaparkowania pojazdu. Wejścia do budynków prokuratury wyposażono w rampy dla wózków inwalidzkich.

W obu budynkach znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Pomocy udzielają pracownicy ochrony oraz biura podawczego pod nr tel. 48-36-80-714, 048-36-80-700.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Inne dane kontaktowe do Prokuratury Okręgowej w Radomiu – https://www.gov.pl/web/po-radom/dane-teleadresowe


Prokuratura Okręgowa w Radomiu
ul. Malczewskiego 7
26-600 Radom

{"register":{"columns":[]}}